Pleurodeza

ŠTA JE PLEURODEZA?

Pleurodeza je palijativna metoda lečenja malignih izliva i zasniva se  na slepljivanju parijetalnog i visceralnog lista plućna maramice  (obliteracija pleuralnog prostora), tako da više ne postoji prostor u  koji bi se nakupljao maligni izliv. Mehanizam kojim se postiže  pleurodeza je izazivanje hemijske upale oba lista plućne maramice pod  dejstvom primenjenog leka i stvaranje priraslica. Za izvođenje  pleurodeze koriste se najčešće talk, ali i bleomicin, fluorouracil,  tetraciklini, sklerozantna sredstva (alkohol, formaldehid, glicerin) i  kortikosteroidi. Pleurodezom se postiže bolji kvalitet života bolesnika u  terminalnom stanju bolesti.

ŠTA JE MALIGNI PLEURALNI IZLIV?

Pleurodeza je metoda koja se koristi kod lečenja učestalih pleuralnih  izlva maligne etiologije. Pleuralni izliv predstavlja nakupljanje  tečnosti između dva lista plućne maramice (pleure) i najčešće se javlja  kod karcinoma pluća, dojke i limfoma. Pojava tečnosti između listova  plućne maramice je znak da je maligni proces jako uznapredovao. Ostala  maligna oboljenja koja mogu da dovedu do ovog stanja su karcinom želuca,  jajnika, pankreasa, debelog creva i prostate. Primarni tumor plućne  maramice koji se zove mezoteliom uvek je praćen formiranjem izliva.

KAKO SE IZVODI?

• Procedura se izvodi u ležećem položaju. Tokom procedure prate se  Vaš krvni pritisak, puls i brzina srčanog rada. Procedura se može  izvoditi u analgo-sedaciji ili u opštoj anesteziji (tokom procedure  nećete biti svesni). Mesto na kome se obavlja intervencija se  dezinfikuje, pravi se mali rez na koži i kroz rez se uvodi kateter  (torakalni dren). Nakon toga se radi rentgenski snimak grudnog koša  kojim se proverava položaj katetera. Pleurodeza se obavlja kroz ovaj  kateter (torakalni dren).
• Za pleurodezu se najčešće koristi talk,  zato što je najefikasniji, njegovi efekti su najtrajniji i zato što je  praćen manjim brojem komplikacija u odnosu na ostala sredstva (bol,  povraćanje, temperatura). Talk se primenjuje kao sterilni rastvor ili  prah koji se nanosi raspršivačem. Talk se može primeniti kroz dren koji  je prethodno plasiran da bi se evakuisao maligni izliv ili VATS metodom,  u toku koje se najpre evakuiše izliv, a zatim raspršivačem ubaci prah  talka.
• Ukoliko se talk primenjuje preko drena posle davanja dren se  zatvara (klemuje), kako rastvor talka ne bi izašao spolja u drenažni  sistem. Nakon davanja talka pacijent leži na krevetu u horizontalnom  položaju i na svakih pola sata menja položaj (leži na leđima, na oba  boka i na trbuhu). Posle šest sati dren se otklemuje i spaja na aktivnu  drenažu, da bi se postigla potpuna reekspanzija pluća.
• Dren se vadi  kada prestane drenaža pleuralne tečnosti, a radiografski snimak  pokazuje urednu reekspanziju pluća. Intervencija se smatra uspešnom ako  naredna tri meseca ne dolazi ponovne pojave (recidiva) izliva.

POTENCIJALNI RIZICI

Kao i svaka intervencija i ova je praćena rizikom od nastanka  infekcije. Komplikacije koje mogu nastati uključuju: pneumotoraks  (kolaps pluća), povredu zida grudnog koša, povredu arterije, vene ili  pluća, pojava krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu ili dislokacija  drena.

PRIPREMA

Obavestite lekara o svim lekovima i biljnim preparatima koje  redovno koristite. Obavestite lekara ukoliko imate alergiju na lekove,  hranu ili jodno kontrastno sredstvo. Ukoliko uzimate lekove koji  sprečavaju zgrušavanje krvi ili nesteroidne antiinflamatorne lekove  (lekove protiv bolova) potrebno je da u konsultaciji sa lekarom  privremeno prekinete uzimanje ovih lekova. Ukoliko ste trudni (ili  sumnjate da ste trudni) obavestite medicinsko osoblje zato što  rentgensko snimanje može da ošteti plod. Medicinsko osoblje Bel Medic-a  će Vam dati detaljne instrukcije o pripremi pred ovu proceduru.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
71.500,00