Grudna hirurgija

Centar za grudnu hirurgiju bavi se prevencijom, ranom dijagnostikom i lečenjem bolesti i povreda pluća, plućne maramice, dušnika i bronhija, zida grudnog koša, sredogruđa i dijafragme. Pored klasičnih operacija, u Acibadem Bel Medicu se rade minimalno invazivne procedure, tačnije VATS metode, koje su istovremeno dijagnostičke i terapijske. nUnutar Centra za grudnu hirurgiju posebna pažnja posvećena je onkološkim pacijentima, budući da su pluća veoma često mesto gde se maligni tumori javljaju primarno ili u vidu metastaza. 

Invazivne dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure:

 • Hirurška biopsija perifernih limfnih čvorova na vratu, u pazušnoj jami i u zidu grudnog koša 
 • Hirurška-operativna biopsija promena u sredogruđu (medijastinoskopija i parasternalna medijastinotomija) 
 • Hirurška metoda otvorene biopsije pluća, plućne maramice, sredogruđa i dijafragme 
 • Pleuralna punkcija (torakocenteza) 
 • Torakalna drenaža (trokar drenaža, hirurška torakostoma, otvorena drenaža) 
 • Uklanjanje stranih tela iz traheje i bronha u opštoj anesteziji 
 • Laser fotokoagulacija endobronhijalnih i endotrahealnih promena

Minimalno-invazivne dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure:

Video asistirana torakoskopska hirurgija (VATS) omogućava ispitivanje struktura i organa unutar grudnog koša. Slika unutrašnjosti grudnog koša dobija se pomoću torakoskopa, specijalnog hirurškog instrumenta sa izvorom svetlosti i video kamerom na vrhu. Ovaj instrument se u grudni koš uvodi kroz rezove od svega nekoliko milimetara na međurebarnom prostoru. 

Šta se sve radi VATS metodom?

 • Torakoskopija i pleuroskopija
 • Biopsija pluća ili plućne maramice 
 • Uklanjanje karcinoma i benignih tumora pluća i plućne maramice
 • Uklanjanje viška tečnosti u pleuralnom prostoru (pleuralni izliv)
 • Hirurško lečenje pneumotoraksa 
 • Hirurško lečenje prekomernog znojenja (VATS simpatektomija) 
 • Uklanjanje grudne žlezde kod bolesnika sa mijastenijom gravis (VATS timektomija)
 • Lečenje pneumotoraksa VATS metodom
 • Hirurško lečenje deformiteta grudnog koša
 • Hitno zbrinjavanje krvarenja iz pluća

Prednosti VATS hirurgije

 • MILIMETARSKI REZ
 • MANJI POSTOPERATIVNI BOL
 • KRATAK BORAVAK U BOLNICI 
 • BRZ OPORAVAK
 • SKORO NEVIDLJIVI OŽILJCI

ONKOLOŠKI CENTAR 

 • Rendgen
 • 64-slajsni skener
 • Traheoskopija i bronhoskopija fleksibilnim i rigidnim bronhoskopom 
 • Perkutana iglena biopsija (FNAB) promena u plućima, plućnoj maramici, sredogruđu i zidu grudnog koša
 • VATS biopsija pluća
 • VATS resekcija pluća
 • Onkološki konzilijum
 • Hemioterapija u dnevnoj bolnici i tokom hospitalizacije
 • Praćenje stanja pacijenta nakon hemioterapije

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Grudna hirurgija

Nebojša Marić
Specijalista grudne hirurgije
Pukovnik. Doc. dr Nebojša Marić
Aleksandar Ristanović
Specijalista grudne hirurgije
Dr sci.med. Aleksandar Ristanović
Milan Savić
Specijalista grudne hirurgije
Doc. dr Milan Savić
Dalibor Petrović
Specijalista grudne hirurgije
Dr Dalibor Petrović