Grudna hirurgija

Centar za grudnu hirurgiju bavi se prevencijom, ranom dijagnostikom i lečenjem bolesti i povreda pluća, plućne maramice, dušnika i bronhija, zida grudnog koša, sredogruđa i dijafragme. Pored klasičnih operacija, u Acibadem Bel Medicu se rade minimalno invazivne procedure, tačnije VATS metode, koje su istovremeno dijagnostičke i terapijske. nUnutar Centra za grudnu hirurgiju posebna pažnja posvećena je onkološkim pacijentima, budući da su pluća veoma često mesto gde se maligni tumori javljaju primarno ili u vidu metastaza. 

Invazivne dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure:

 • Hirurška biopsija perifernih limfnih čvorova na vratu, u pazušnoj jami i u zidu grudnog koša 
 • Hirurška-operativna biopsija promena u sredogruđu (medijastinoskopija i parasternalna medijastinotomija) 
 • Hirurška metoda otvorene biopsije pluća, plućne maramice, sredogruđa i dijafragme 
 • Pleuralna punkcija (torakocenteza) 
 • Torakalna drenaža (trokar drenaža, hirurška torakostoma, otvorena drenaža) 
 • Uklanjanje stranih tela iz traheje i bronha u opštoj anesteziji 
 • Laser fotokoagulacija endobronhijalnih i endotrahealnih promena

Minimalno-invazivne dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure:

Video asistirana torakoskopska hirurgija (VATS) omogućava ispitivanje struktura i organa unutar grudnog koša. Slika unutrašnjosti grudnog koša dobija se pomoću torakoskopa, specijalnog hirurškog instrumenta sa izvorom svetlosti i video kamerom na vrhu. Ovaj instrument se u grudni koš uvodi kroz rezove od svega nekoliko milimetara na međurebarnom prostoru. 

Šta se sve radi VATS metodom?

 • Torakoskopija i pleuroskopija
 • Biopsija pluća ili plućne maramice 
 • Uklanjanje karcinoma i benignih tumora pluća i plućne maramice
 • Uklanjanje viška tečnosti u pleuralnom prostoru (pleuralni izliv)
 • Hirurško lečenje pneumotoraksa 
 • Hirurško lečenje prekomernog znojenja (VATS simpatektomija) 
 • Uklanjanje grudne žlezde kod bolesnika sa mijastenijom gravis (VATS timektomija)
 • Lečenje pneumotoraksa VATS metodom
 • Hirurško lečenje deformiteta grudnog koša
 • Hitno zbrinjavanje krvarenja iz pluća

Prednosti VATS hirurgije

 • MILIMETARSKI REZ
 • MANJI POSTOPERATIVNI BOL
 • KRATAK BORAVAK U BOLNICI 
 • BRZ OPORAVAK
 • SKORO NEVIDLJIVI OŽILJCI

ONKOLOŠKI CENTAR 

 • Rendgen
 • 64-slajsni skener
 • Traheoskopija i bronhoskopija fleksibilnim i rigidnim bronhoskopom 
 • Perkutana iglena biopsija (FNAB) promena u plućima, plućnoj maramici, sredogruđu i zidu grudnog koša
 • VATS biopsija pluća
 • VATS resekcija pluća
 • Onkološki konzilijum
 • Hemioterapija u dnevnoj bolnici i tokom hospitalizacije
 • Praćenje stanja pacijenta nakon hemioterapije

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Grudna hirurgija

Nebojša Marić
Specijalista grudne hirurgije
Pukovnik. Doc. dr Nebojša Marić
Aleksandar Ristanović
Specijalista grudne hirurgije
Dr sci.med. Aleksandar Ristanović