VATS timektomija

ŠTA JE VATS TIMEKTOMIJA?

Timektomija je specijalna hirurška procedura kojom se uklanja timus  (grudna žlezda). Video asistirana torakoskopska (VATS) timektomija je  minimalno invazivna hirurška metoda kojom se može ukloniti grudna  žlezda. VATS timektomija zasniva se na korišćenju specijalnih hirurških  instrumenata i instrumenta sa video kamerom na vrhu (torakosopa) koji se  uvode u grudni koš kroz male rezove i uz pomoć kojih se uklanja grudna  žlezda. VATS timektomija se najčešće primenjuje kod bolesnika sa  mijastenijom gravis. Ova hirurška metoda se može primeniti i kod  bolesnika sa timomom (tumorom grudne žlezde koji je najčešće benigni).  Operacija traje 1 do 3 sata.

KOJA JE FUNKCIJA GRUDNE ŽLEZDE (TIMUSA) U ORGANIZUMU?

Timus se nalazi u gornjem delu grudnog koša, na spoju sa vratom.  Timus igra glavnu ulogu u razvoju imunog sistema, naročito u detinjstvu,  a tokom godina njegova funkcija slabi. Uklanjanje timusa u odraslom  dobu u sklopu lečenja mijastenije gravis ne utiče na funkcionisanje  imunog sistema.

ZAŠTO SE RADI (INDIKACIJE)?

Ova operacija se preporučuje kod osoba koje imaju 60 godina (i više) i  koje imaju umerenu do tešku slabost mšića koja se ispoljava u sklopu  mijastenije gravis. Ponekad se ova operacija preporučuje i kod bolesnika  sa blagom slabošću mišića, naročito ukoliko je zahvaćena respiratorna  (disajna) ili orofaringealna muskulatira (mišići koji učestvuju u  žvakanju). Ova procedura se preporučuje i kod bolesnika sa timomom.  Ukoliko je slabost ograničena samo na mišiće očnog kapka ne preporučuje  se izvođenje ove procedure.

KAKO SE IZVODI?

Cilj hirurškog uklanjanja timusa je značajno poboljšanje funkcije  mišića, smanjenje potrebe za lekovima, a idealan ishod operacije je  trajna remisija (kompletno uklanjanje mišićne slabosti bez potrebe za  korišćenjem lekova). Timektomija je metoda za koju se smatra da  dugoročno može poboljšati ishod kod bolesnika sa mijastenijom gravis.

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji (tokom operacije nećete biti  svesni). Operacija se izvodi tako što se naprave mali rezovi na grudnom  košu kroz koje se uvode specijalni hirurški instrumenti i instrument sa  video kamerom na vrhu (torakoskop). Uz pomoć ovih isntrumenata uklanja  se timus i masno tkivo koje ga okružuje.

POTENCIJALNI RIZICI

Izvođenje ove operacije praćeno je minimalnim rizikom od nastanka  komplikacija. Kao i svaka operacija i ova je praćena rizikom od  nastanka: krvarenja, infekcije, povrede okolnih struktura i organa,  povrede nerava, respiratorne slabosti.

PRIPREMA

  • Hirurg ili drugi zdravstveni radnik će sa Vama razgovarati o pripremi pred ovu operaciju.
  • Ukoliko  uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Aspirin, Plavix,  Farin, Sincum, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis…) biće potrebno da u  konsultaciji sa lekarom privremeno prekinete uzimanje ovih lekova.
  • Ukoliko se operacija izvodi u opštoj anesteziji biće potrebno da 8-12 sati pre operacije ne jedete i ne pijete.

OPORAVAK NAKON VATS TMEKTOMIJE

  • Očekuje se da u bolnici ostanete 1-2 dana (po potrebi i duže). Ovaj  vremenski okvir je gurbo određen i zavisi od brzine Vašeg oporavka nakon  operacije. Kod kuće je potrebno da se postepeno vraćate uobičajenim  aktivnostima. Izbegavajte dizanje tereta i napornu fizičku aktivnost.
  • Za  kompletan oporavak je potrebno 1-2 nedelje (najduže 3 meseca). Potrebno  je da se pridržavate instrukcija koje Vam je lekar dao, a koje se tiču  adekvatne nege rane i mera za sprečavanje infekcije. Ukoliko postoji  potreba, u konsultaciji sa lekarom možete uzeti lekove protiv bolova.
  • Ukoliko  se operacija radi u cilju poboljšanja stanja bolesnika sa mijastenijom  gravis može biti potrebno nekoliko meseci do nekoliko godina da  poboljšanje bude očigledno. Preporučuje se da redovno idete na kontrolne  preglede kod neurologa i da redovno uzimate lekove. Može biti potrebno  da idete na fizikalnu terapiju.
zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
852.500,00