grudni hirurg

Dr Aleksandar Ristanović

 Aleksandar Ristanović

grudni hirurg

Dr Aleksandar Ristanović

Dr Aleksandar Ristanović je iskusni grudni hirurg. Osim otvorenih operacija radi i VATS intervencije i operacije pluća i medijastinuma uključujući VATS simpatektomiju.

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

•    Preglede, konsultacije.

•    Intervencije: torakalne drenaže, pleuralne punkcije, operacije tumora zida grudnog koša, medijastinuma, neke od operacija na plućima,

•    VATS: rešavenje pneumotoraksa, evakuacije pleuralnih izliva sa biopsijom pleure i pleurodezom, biopsije pluća, rešavanje hiperhidroze (prekomerno znojenje dlanova i pazuha), obostranom simpatikotomijom, timektomije-odstranjivanje grudne žlezde.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Od 2012. - Zamenik načelnika klinike za grudnu hirurgiju VMA

•    2010. - 2012. - Lekar na Klinici za grudnu hirurgiju VMA

•    2005. - 2010. - Načelnik II odeljenja Klinike za grudnu hiruriju VMA

•    2000. - 2005. - Načelnik Kabineta za grudnu i kardio hirurgiju VMA

•    1995. - 2000. - Specijalizacija iz grudne hirurgije, Vojnomedicinska akademija Beograd

•    1993. - 1994. - Opšti lekarski staž OB Užice

Obrazovanje:

•    2007. - Doktorske studije Medicinski fakultet Kragujevac

•    1995. - Specijalizacija iz grudne hirurgije VMA Beograd

•    1993. - Medicinski fakultet Univerziteta Beograd

•    2013. - Solun, bolnica G. Papanikolau, seminar-From thoracotomy to VATS

•    2008. - 2009. -  Pariz, Univerzitetska bolnica Hotel Dieu, Prof Regnard, opšta grudna hirurgija, VATS

•    2006. - Barselona, Workshop-disekcione tehnike medijastinuma

•    2005. - VMA, Beograd, International workshop - Minimally invasive operating techniques in thoracic surgery-VATS

•    2004. - KC Ljubljana-tehnike proširenih reskcija pluća, hirurgija velikih disajnih puteva, videoasistirana torakoskopija (VATS)

Profesionalna članstva:

•    Evropsko udruženje grudnih hirurga,

•    Srpsko lekarsko društvo-sekcija grudne hirurgije.

Posebna sfera interesovanja:

Tumori pluća, plućne maramice, sredogruđa i zida grudnog koša, infekcije pluća-gljivične, ehinokok i dr., apsces, spontani pneumotoraks, pleuralni izlivi, empijem, povrede grudnog koša.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.