Test salivacije

ŠTA JE TEST SALIVACIJE?

Test salivacije ili pljuvačni test se koristi u cilju merenja protoka  pljuvačke. Može se izvoditi kao pljuvačni test „sa stimulacijom“ ili  pljuvačni test „bez stimulacije“.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Predstavlja dopunu kliničkom pregledu prilikom dijagnostikovanja Sjögrenovog sindroma i kserostomije.

KAKO SE IZVODI?

Pljuvačni test „bez stimulacije“
Pacijent sedi u uspravnom  položaju sa glavom zabačenom ka napred što omogućava da se stvorena  pljuvačka prikuplja na podu usne duplje i zatim ističe preko usana u  posudicu. Formirana pljuvačka se skuplja tokom 15 minuta i rezultat se  izražava kao mililitri pljuvačke u minuti.

Pljuvačni test „sa stimulacijom“
Pacijent  žvaće parče parafina dok ono ne postane mekano (pre nego što se počne  sa prikupljanjem pljuvačke jedan deo stvorene pljuvačke je pacijent već  progutao). Nakon toga se uključuje štoperica i pacijent žvaće parče  parafina još 5 minuta. Potom se pljuvačka sakuplja u određenim  vremenskim razmacima i računa se ukupna količina sakupljene pljuvačke  izražena u mililitrima u minuti (ne računa se pena koja se nakupila).

POTENCIJALNI RIZICI

Ne postoji nikakav rizik tokom izvođenja ovog testa.

PRIPREMA

  • Preporučuje se da se testovi izvode najmanje jedan sat nakon obroka i nakon poslednje cigarete (dozvoljeno je da pijete vodu).
  • Važno je da tokom ispitivanja budete opušteni.
  • Određene bolesti utiču na količinu izlučene pljuvačke što treba uzeti u obzir pri interpretaciji rezultata testa.

NAKON TESTA SALIVACIJE

Nakon testa možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
Kontaktirajte nas