DOUBLE TEST (FREE BETA HCG, PAPP)

Zašto se radi analiza?

Radi se kao deo prenatalne dijagnostike  da bi se procenio rizik od hromozomskih abnormalnosti (trizomija 21. hromozoma-Daunov sindrom, trizomija 18. hromozoma-Edvardsov sindrom, trizomija 13. hromozoma - Patau sindrom) kada se paralelno  određuju parametri iz krvi i ultrazvučnog pregleda. 

Kada se radi analiza?

Ovaj test se radi između 11. i  14. nedelje trudnoće.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci,  dok se preostali parametri određuju na ultrazvučnom pregledu. 

Da li je potrebna priprema ?

Nije zahtevana posebna priprema za vađenje krvi.zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
2.800,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!