Laboratorija | Prenatalna dijagnostika


Prenatalna dijagnostika predstavlja skup dijagnostičkih metoda kojima je moguće utvrditi hromozomske aberacije ploda.

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!