Prenatalna dijagnostika


Prenatalna dijagnostika predstavlja skup dijagnostičkih metoda kojima je moguće utvrditi hromozomske aberacije ploda.

Usluge