Laboratorija | Prenatalna dijagnostika


Prenatalna dijagnostika predstavlja skup dijagnostičkih metoda kojima je moguće utvrditi hromozomske aberacije ploda.

Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!