TRIPLE test

Zašto se radi analiza?

Tripl test je prenatalni skrining test koji služi za procenu rizika od hromozomskih abnormalnosti deteta.

Cilj  tripl testa je da se utvrdi koliki je rizik od postojanja najčešćih  hromozomskih poremećaja, i to: Daunovog sindroma (trizomija 21 - svaka  ćelija u organizmu ima tri kopije hromozoma 21, umesto uobičajene dve),  Edvardsovog sindroma (trizomija 18 - nastaje zbog prisustva tri  hromozoma 18 u svakoj ćeliji, umesto uobičajena dva) ili defekata  neuralne cevi (poremećaji u razvoju mozga i kičmene moždine).

Kada se radi analiza?

Ovaj test se radi u drugom trimestru, tačnije od 14+0 do 22+6 nedelja trudnoće.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci, dok se preostali parametri određuju na ultrazvučnom pregledu. 

Da li je potrebna priprema?

Nije zahtevana posebna priprema za vađenje krvi.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
4.800,00