TRIPLE TEST (BETA HCG, AFP, FREE E3)

Prenatalna dijagnostika

Zašto se radi analiza?

Tripl test je prenatalni skrining test koji služi za procenu rizika od hromozomskih abnormalnosti deteta.

Cilj tripl testa je da se utvrdi koliki je rizik od postojanja najčešćih hromozomskih poremećaja, i to: Daunovog sindroma (trizomija 21 - svaka ćelija u organizmu ima tri kopije hromozoma 21, umesto uobičajene dve), Edvardsovog sindroma (trizomija 18 - nastaje zbog prisustva tri hromozoma 18 u svakoj ćeliji, umesto uobičajena dva) ili defekata neuralne cevi (poremećaji u razvoju mozga i kičmene moždine).

Kada se radi analiza?

Ovaj test se radi u drugom trimestru, tačnije od 14+0 do 22+6 nedelja trudnoće.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci, dok se preostali parametri određuju na ultrazvučnom pregledu. 

Da li je potrebna priprema?

Nije zahtevana posebna priprema za vađenje krvi.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!