Sedimentacija eritrocita

Hematološke analize

ŠTA JE SEDIMENTACIJA ERITROCITA?

Sedimentacija eritrocita je test kojim se meri brzina taloženja  crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) na dno epruvete, tačnije količina  eritrocita koja se nataloži u epruveti za sat vremena. Visina taloga se  meri u milimetrima (mm), zbog čega se sedimentacija izražava u mm/h  (engl. hour sat).


ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

• U toku upalnog (zapaljenskog) procesa u organizmu se stvaraju  određeni proteini koji povećavaju sklonost ka slepljivanju i bržem  taloženju crvenih krvnih zrnaca. Ove proteine stvara jetra i mogu se  pojačano stvarati u sklopu infekcije, autoimunskih bolesti (reumatoidni  artritis, sistemski vaskulitis i dr.) ili malignih bolesti. Postoje i  drugi brojni razlozi koji utiču na ubrzavanje sedimentacije eritrocita.
• Sedimentacija eritrocita NIJE specifičan parametar kojim se može potvrditi autoimunska ili maligna bolest.
•  Sedimentacija eritrocita je test koji se primenjuje u otkrivanju upale  ili infekcije, u praćenju napredovanja bolesti i proceni odgovora na  terapiju.

KAKO SE UZIMA UZORAK?


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!