Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma)

ŠTA JE BAKTERIOLOŠKI PREGLED ISPLJUVKA (SPUTUMA)?

Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma) je test za otkrivanje i  dokazivanje prisustva bakterija ili gljivica koje izazivaju infekciju pluća i disajnih puteva. Ispljuvak (sputum) je gusta tečnost koja se  proizvodi u plućima i disajnim putevima.

ZAŠTO SE RADI?

 • U cilju otkrivanja i dokazivanja infekcije kod pacijenata sa tegobama kao što su otežano disanje, povišena telesna temperatura,  kašalj sa iskašljavanjem.
 • U cilju izbora najbolje i najefikasnije terapije kod pacijenata sa dokazanom infekcijom pluća.
 • U cilju praćenja efekata i uspešnosti terapije.

KAKO SE IZVODI?

 • Uzorak ispljuvka je najpravilnije sakupiti rano ujutru pre nego  što bilo šta pojedete ili popijete. U nekim slučajevima (naročito ako  se uzorak uzima zbog sumnje na tuberkulozu) biće potrebno prikupljanje  tri ili više jutarnjih uzoraka.
 • Kako bi se uzorak adekvatno uzeo  neophodno je da duboko udahnete i da se što jače nakašljete u posudicu  za sakupljanje uzorka. Preporučuje se da nekoliko puta duboko udahnete,  zatim da se nekoliko puta kratko nakašljeite, pa da udahnte duboko i  najjače što možete iskašljete sadržaj u posudu. Zdravstveni radnik Vam  može pomoći tako što će Vas lupkati po grudnom košu. Ukoliko i nakon  toga ne možete da iskašljete sadržaj iz pluća zdravstveni radnik će Vam  dati inhalaciju koja će Vam pomoći u iskašljavanju adekvatnog uzorka  ispljuvka.
 • Kada je uzorak sakupljen, on će biti stavljen u posude  sa hranljivim podlogama koje omogućavaju rast bakterija i gljivica. Na  rezultat bakteriološkog pregleda sputuma čekaćete 2-3 dana (koliko je  potrebno bakterijama da porastu). Gljivicama često treba nedelju dana  ili duže da porastu. Na rezultat pregleda ispljuvka na bacil tuberkuloze  (Mycobacterium tuberculosis) čeka se 6 do 8 nedelja. 

POTENCIJALNI RIZICI

Možete imati osećaj suvoće grla nakon uzimanja uzorka ispljuvka. Ako  imate težak oblik astme ili bronhitisa, može vam predstavljati poteškoću da duboko dišete prilikom prikupljanja uzorka sputuma.

PRIPREMA

 • Pre uzimanja jutarnjeg uzorka ispljuvka preporučuje se da ne jedete i ne pijete.
 • Nemojte koristiti tečnost za ispiranje usta, jer može sadržati supstance koje utiču na rezultate ispitivanja.
 • Ako nosite protezu, moraćete da je uklonite pre sakupljanja uzorka sputuma, nakon uklanjanja proteze ispraćete usta vodom.
 • Ako se uzorak sputuma uzima tokom bronhoskopije, lekar će Vam dati  detaljna uputstva o pripremi za ovu proceduru. (Vidi: Bronhoskopija)
 • Recite Vašem lekaru ukoliko ste nedavno uzimali neke antibiotike i navedite koji su to antibiotici bili.

OPORAVAK

Nakon ovog postupka možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!