Pulmologija i alergologija

Pluća imaju preko 600 miliona alveola tj. šupljina u obliku mehurića preko kojih kiseonik dospeva u našu krv. Njihova ukupna površina je jednaka površini teniskog terena. Ako su pluća bolesna, onda naš organizam ne dobija dovoljno kiseonika, pa pate svi organi. Zagađeni vazduh, životna sredina i loše životne navike doveli su do ogromnog porasta broja obolelih od bolesti disajnih puteva i pluća.

Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da svaka deseta osoba starija od 40 godina ima neku bolest organa za disanje, a da su hronične respiratorne bolesti treći najčešći uzrok smrti posle kardiovaskularnih i karcinoma. Najčešće hronične bolesti organa za disanje u Evropi su: hronična opstrukcijska bolest pluća (HOBP), tuberkuloza, astma i alergijski rinitis. U Srbiji su najviše zastupljeni: astma, HOBP, akutne respiratorne infekcije, bronhitisi, alergije, upale pluća i karcinomi pluća i traheja. Učestalost alergija i kod odraslih i kod dece poprima epidemjske razmere. Danas, oko polovine Evropljana ima neku alergiju. Izazivači alergija se nalaze u vazduhu, hrani, mogu biti insekti, ali i sastojci lekova.

Acibadem Bel Medic ima tim koga čine vrhunski specijalisti za plućne bolesti, pneumoftiziolozi, interventni pulmolog i alergolozi. Oni se bave dijagnostikom i lečenjem svih akutnih i hroničnih plućnih bolesti kod odraslih i dece u ambulatnim i bolničkim uslovima kao što su: upala pluća, tuberkuloza, hronična opstrukcijska bolest pluća, enfizem pluća, cistična fibrozu, fibroza pluća, pleuralna bolest, pneumotoraks, Birt-Hogg-Dube sindrom, traheobronhomalacija, sarkoidoza, intersticijalne bolesti pluća, solitarni čvor u plućima, različite dobroćudne i zloćudne promene na plućima, uključujući karcinom pluća.

Primenjuju se dijagnostičke metode: klinički pregled, rendgen, multislajni skener, spirometrija, bronhoskopija, bronhodilatatorni test, bronhoprovokativni test histaminom, PPD proba, citološki i bakteriološki pregledi ispljuvka, MSCT pulmoangiografija, pleuralna punkcija, biopsija pleure, iglene biopsije pluća, medijastinoskopija, dijagnostička trakotomija.

U lečenju se koriste najsavremeniji lekovi, ali i procedure kao što je dijagnostičko-terapijska bronhoskopija, postavljanje traheobronjijalnih stentova, klasična i minimalno invazivna hirurgija-VATS.

Acibadem Bel Medic ima i poseban Centar za dijagnostiku i lečenje karcinoma pluća koji vode dr Vukoica Karličić – pneumoftiziolog i interventni pulmolog, prof. dr Nevena Sečen – pulmolog i onkolog i doc. dr Nebojša Marić - grudni hirurg. Oni primenju najsavremenija dijagnostička sredstva, bronhoskopske procedure, VATS (video asistiranu torakoskopsku hirurgiju) i sistemsku onkološku terapiju (hemioterapiju, biološku i imunoterapiju).

Naši alergolozi, se bave dijagnostikom i lečenjem bolesti kao što su: astma, alergijska kijavica, ekcemi, koprivnjača. Dijagnostika uključuje: klinički pregled, spirometriju, bronhodilatatorni test, alergološke kožne probe na inhalacione, nutritivne alergene, ubode insekata i određene alergije izazvane lekovima. Primenjuju se najsavremenije metode lečenja, uključujući imunoterapiju (tzv. „vakcine“ protiv sezonskih alergena), kao i sublingvalna terapija za lečenje alergije na polene i grinje.

Posebnu pažnju pridajemo našim najmlađim pacijentima kojima se bavi tim koji predvodi dr Aleksandra Vukov specijalista pedijatrije, pulmologije i alergologije, Deca često boluju od respiratornih virusnih i bakterisjkih infekcija, a iste simptome mogu imati i kod alergija. Da bi se postavila prava dijagnoza, bitno je da Vaše dete pregleda pedijatar koji zna da razazna šta je uzrok simptoma. Kako se alergije mogu javiti čak i kod beba, važno je znati da se danas alergije mogu uspešno lečiti od najranijeg uzrasta.

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Pulmologija i alergologija

Vukoica Karličić
pneumoftiziolog - interventni pulmolog
Dr Vukoica Karličić
Branislava Milenković
internista - pulmolog
Prof. dr Branislava Milenković
Vesna Bošnjak Petrović
internista pulmolog
Prof. dr Vesna Bošnjak Petrović
Nevena Sečen
INTERNISTA PULMOLOG I ONKOLOG
Prof. dr Nevena Sečen
Aleksandra Dudvarski Ilić
internista pulmolog
Prof. dr Aleksandra Dudvarski Ilić
Mirjana Bogić
internista alergolog
Prof. dr Mirjana Bogić
Aleksandra Perić-Popadić
internista alergolog
Prof. dr Aleksandra Perić-Popadić
Sanvila Rašković
internista alergolog
Prof. dr Sanvila Rašković
Jovan Stoiljković
Specijalista pulmolog
Dr Jovan Stoiljković
Sanja Šarac
pulmolog
Prof. dr Sanja Šarac
Nevena Savić
internista alergolog
Dr Nevena Savić
Maja Stojanović
spec. interne medicine, alergolog i klinički imunolog
Ass. dr sci. med. Maja Stojanović
internista - pulmolog
Mr sci.med. Vesna Ivanović Đorđević