pneumoftiziolog - interventni pulmolog

Dr Vukoica Karličić

Vukoica Karličić

U Acibadem Bel Medicu radi:

  • Preglede iz pulmologije
  • Torakocenteze
  • Biopsije pleure
  • Fiber bronhoskopija sa biopsijom centralnih i perifernih promena u plućima
  • Rigidna bronhoskopija sa biopsijom centralnih promena, žlezda u hilusima i medijastinumu
  • Tru-cut biopsija promena u plućima, medijastinimu i zidu grudnog koša
  • Rešavanje opstrukcije velikih disajnih puteva i stentovanje velikih disajnih putevaRadno mesto / Radno iskustvo
Interventna bronhoskopija / 30 godina radnog iskustva

Obrazovanje
Medicinski fakultet u Beogradu
Subspecijalizacija

Stručna usavršavanja
Više stručih usavršavanja

Publikacije
Veliki broj publikacija

Profesionalna članstva
U svim domaćim pulmološkim udruženjima i ERS

Strani jezici
Ruski

Posebna sfera interesovanja
Interventna pulmologija, ruska književnost