PPD proba

ŠTA JE PPD PROBA?

PPD proba je test kojim se dokazuje prisustvo uspavane (latentne)  infekcije bacilom tuberkuloze. PPD je skraćenica za pročišćeni  proteinski derivat bacila tuberkuloze. Tuberkuloza (TBC) je zarazna  bolest koja najčešće zahvata pluća. Bakterija može ostati u neaktivnom  (uspavanom) stanju u plućima dugi niz godina, što predstavlja latentnu  (pritajenu) infekciju. Samo testiranje i očitavanje rezultata traje  nekoliko minuta, a obavlja se tokom dve posete lekaru u razmaku od 2-3  dana.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Ovim testom dobija se informacija o tome da li ste ikada bili u  kontaktu sa bakterijom koja izaziva tuberkulozu (Mycobacterium  Tuberculosis-Kohov bacil).
• Potrebno je uraditi PPD test ukoliko ste  bili u kontaktu sa osobom koja boluje od tuberkuloze (TBC), ukoliko ste  zdravstveni radnik i postoji rizik da Vam je bolesnik preneo ovu  infekciju i ukoliko imate oslabljen imuni sistem (usled korišćenja  lekova koji utiču na jačinu imunskog odgovora ili ukoliko bolujete od  raka, side (AIDS) ili imate transplantiran organ).

KAKO SE IZVODI?

• Potrebno je da dva puta posetite Vašeg lekara u razmaku od 2 do 3 dana (48-72h).
•  Na prvoj poseti lekar će očistiti jedan deo kože unutrašnje strane  podlaktice. PPD (prečišćeni proteinski derivat bacila tuberkuloze) se na  to mesto daje u obliku male intradermalne injekcije (igla se plasira  neposredno ispod nivoa kože). Davanje injekcije sa PPD-em dovodi do  stvaranja ispupčenja na koži koje nestaje uglavnom nakon nekoliko sati,  kada se dati sadržaj apsorbuje.
• Na drugom pregledu, nakon 48-72  sati, lekar će očitati rezultate PPD testa uz pomoć preciznog lenjira  kojim se meri veličina promene na koži.

POTENCIJALNI RIZICI

Postoji mali rizik od nastanka značajnijeg crvenila i otoka na ruci  kod ljudi koji su ranije imali pozitivan PPD test i koji imaju  ponovljeni pozitivan test. Ova reakcija se može javiti i kod ljudi koji  nisu testirani ranije.

PRIPREMA

• Ukoliko ste ikada ranije imali pozitivan PPD test potrebno je da o tome obavestite svog lekara.
• Prijavite sve lekove koje uzimate u redovnoj terapiji, zato što određeni lekovi mogu uticati na rezultat isptivanja.
• Potrebno je da prijavite da li ste i kada primili BCG vakcinu.

NAKON PPD TESTA

Nakon ovog testa možete se vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
6.400,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!