Tuberkuloza - TBC

ŠTA JE TBC ?

Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycobacterium tuberculosis.
Najčešće napada pluća, ali može da zahvati bilo koji deo tela (plućnu maramicu, moždane opne, kosti, bubrege...).


SIMPTOMI/ TEGOBE/SMETNJE

Simptomi plućne tuberkuloze su nespecifični : kašalj koji traje duže od 2-3 nedelje, temperatura, noćno znojenje, gubitak apetita, gubitak na težini, iskašljavanje krvi.


KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA?

Na osnovu simptoma koji traju minimum 3 nedelje i eventiualnog podatka o kontaktu sa nekim obolelim može da se posumnja na TBC.

Neophodan  je rendgenski simak pluća na kome se vide manje ili više  tipične radiološke promene u plućima.

Ali jedina sigurna potvrda ove bolesti je mikrobiološka kada se ispljuvak ili krv, urin, tečnost iz plućne maramice .... daju na direktan mikrobiološki pregled na acidorezistentne bacile (direktno mikroskopiranje i zasejavanje na specijalne podloge) . Zbog težih izolacija u praksi se uvek daju tri uzastopna uzorka ispljuvka.

Tuberkulinska proba (PPD proba; Mantoux proba) je kožni test koji može pomoći uz ostale dijagnotičke metode u postavljanju dijagnoze.


ŠTA JE UZROK?

TBC je infektivna bolest koju izaziva mikroorganizam Mycobacterium tuberculosis koga 90% populacije ima u telu preko vakcinacije ili kontakta a ćelije našeg odbrambenosg sistema sprečavaju razvoj bolesti.  5% ljudi posle kontakta sa bacilom ne uspe da se odbrani i potom oboli,a drugih 5% oboli kasnije u životu kada jako oslabi imuni sistem.

Oboleli od plućne tuberkuloze, prilikom kašljanja, kijanja i govora, izbacuje u okolni vazduh kapljice koje sadrže bacile tuberkuloze. Osoba koja boravi u istom prostoru se može zaraziti udisanjem samo nekoliko takvih bacila, a rizik od infekcije je najveći kod članova porodice obolelog.  

Da bi se sprečilo širenje infekcije važno je da se oboleli leči bolnički u periodu kada je zarazan za okolinu, najčešće 2-4 nedelje, da se prostorije često provetravaju i da se vodi računa o respiratornoj higijeni (korišćenje papirnih maramica prilikom kijanja i kašlja, upotreba maski).


KAKO SE LEČI TBC ?

Tuberkuloza se uspešno leči kombinacijom lekova, najmanje 6 meseci.
Lekovi se uzimaju svakodnevno 2-4 nedelje u bolnici pod nadzorom medicinskog osoblja, a potom do 6 meseci nekoliko puta nedeljeno kod kuće.
Potrebna je adekvatna ishrana, odmor, boravak na svežem vazduhu, pravilna higijena prostorija u kojima oboleli boravi.


ŠTA SE DEŠAVA AKO SE NE LEČI?

Nedovoljno i neadekvatno lečena tuberkuloza može da dovede do smrtnog ishoda. Ako pacijenti ne uzimaju ili neredovno piju lekove, bacili postaju otporni na njih i može da nastane tzv. multirezistentna tuberkuloza /MDR-TBC/
MDR-TBC se duže i teže leči, lekovima druge linije, koji su skupi i imaju više neželjenih dejstava.
XDR-TBC (ekstenzivno rezistentna tuberkuloza) se može razviti kada se pacijenti neredovno leče lekovima druge linije. XDR-TB je teško, a ponekad i nemoguće izlečiti.
I MDR i XDR-TBC se mogu prenositi sa osobe na osobu, svako može da se zarazi- npr. tokom prekookeanskog leta.


DA LI SE MOŽE SPREČITI POJAVA BOLESTI?

Mere prevencije su:

BCG vakcina ( vakcina protiv tuberkuloze) koja je nedovoljno efikasna, ali štiti od najtežih oblika TBC u najmlađem uzrastu, pa je obavezna na rođenju ili najkasnije do navršenih 12 meseci života.

Hemioprofilaksa (preventivno uzimanje lekova protiv tuberkoloze) se preporučuje deci ispod 5 godina u porodičnom kontaktu sa obolelim i deci inficiranoj virusom HIV-a, a sprovodi se isoniazidom u trajanju od 6 meseci.

Nema sigurnih mera prevencije, ali je BCG vakcina ipak napravila revoluciju u prevenciji ove bolesti. Bitna je i pravilna i redovna ishrana , fizička aktivnost, boravak na svežem vazduhu, ne započinjenje pušenja , ne konzumiranje alkohola, nepostojanje hroničnih bolest(šećerna bolest).


Autor: Dr Jelena Gegić Savić - specijalista interne medicine

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!