internista - pulmolog

Prof. dr Branislava Milenković

Branislava Milenković

U Acibadem Bel Medic-u može obavljati
Pregled ambulantnih i hospitalizovanih  pacijenata, kožne alergološke probe, spirometriju, bronhoprovokativni i  bronhodilatacioni test, tumačenje radiografskih snimaka

Radno mesto
Institut za plućne bolesti i tuberkulozu KCS od 1986. , načelnik odeljenja za astmu od 2008.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredni profesor na predmetu Interna medicina od 2009.
U Acibadem Bel Medic-u od 1996. godine

Obrazovanje
Medicinski fakultet u Beogradu
Magisterijum iz Imunologije na temu „Bronhijalna hiperreaktivnost kod osoba sa atopijskom konstitucijom“ 1992.
Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1994.
Doktorska disertacija na temu “Primena planova samolečenja za bolesnike sa astmom“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001.
Subspecijalizacija iz pulmologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006.

Dodatne aktivnosti
Nacionalni delegat u Evropskom udruženju pulmologa od 2006. godine

Posebna interesovanja
Astma, alergijski rinitis, pneumonia, HOBP, fibroza pluća, odvikavanje od pušenja