internista pulmolog

Prof. dr Branislava Milenković

 Branislava Milenković

internista pulmolog

Prof. dr Branislava Milenković

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Pregled  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, kožne alergološke probe,  spirometriju, bronhoprovokativni i bronhodilatacioni test, tumačenje  radiografskih snimaka

Radno mesto / Radno iskustvo:

2008. - načelnik odeljenja za astmu, Institut za plućne bolesti i tuberkulozu, Klinički centar Srbije, Beograd

1996. - Bel Medic (konsultant)

Obrazovanje:

2006. - Subspecijalista pulmologije,  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2001. - Doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija na temu “Primena  planova samolečenja za bolesnike sa astmom“, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu

1994. - Specijalizacija interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1992. - Magisterijum iz Imunologije na temu „Bronhijalna hiperreaktivnost kod osoba sa atopijskom konstitucijom“

Stručne aktivnosti:

Nacionalni delegat u Evropskom udruženju pulmologa od 2006. godine


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!