pulmolog

Prof. dr Sanja Šarac

Sanja Šarac

U Acibadem Bel Medicu radi
Specijalističke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, spirometriju, alergološke  kožne probe, tumačenje radiografija grudnog koša, pleuralne punkcije,  biopsije pleure.

Radno iskustvo
Vojnomedicinska akademija. Beograd. Klinika za pulmologiju od 2003. do danas.
Medicinski fakultet Univerziteta Odbrane. Beograd.
2013. Asistent na katedri interne medicine.
2017. Docent na katedri interne medicine i na predmetu  klinička onkologija.

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002.
Specijalizacija iz pneumoftiziologije, 2008.
Subspecijalizacija iz pulmologije, 2016.
Doktorska disertacija pod nazivom „Procena kvaliteta života pacijenata obolelih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća lečenih hemioterapijom“ 2016.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Pulmološka onkologija, astma, hronična opstrukcijska bolest pluća, nespecifične zapaljenske bolesti pluća.

Dostignuća i priznanja
Učestvovala  je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima sa stručnim i naučnim radovima kao  autor i koautor.
Ima ukupno objavljenih 33 rada, 6 su sa SCI.
Učesnik na IV naučno-istraživačka projekta.

Profesionalna članstva
Srpsko lekarsko društvo (SLD)
Lekarska komora Srbije
Udruženje pulmologa Srbije
Evropsko respiracijsko društvo (ERS)
Evropsko društvo za medicinsku onkologiju (ESMO)