Bronhoprovokativni test sa histaminom

ŠTA JE BROHOPROVOKATIVNI TEST?

Bronhoprovokativni  test histaminom koristi se za procenu  „osetljivosti“ disajnih puteva  (bronhijalne hiperreaktivnosti) na  primenu supstanci koje dovode do  suženja disajnih puteva. Ispitivanje se  vrši spirometrijom. Histamin je  organsko jedinjenje koje ima centralnu  ulogu u zapaljenskim i  alergijskim reakcijama organizma. Testiranje  traje 60 – 120 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

• U cilju ispitivanja astme sa atipičnim karakteristikama (astme  praćene  upornim kašljem ili kod ispitanika kod kojih su prisutni  simptomi  astme, a rezultat spirometrije je normalan).
• U cilju  otkrivanja i  dokazivanja astme kao profesionalne bolesti (astma  uzrokovana prašinom  ili hemikalijama iz radne sredine).
• Procena težine astme i efikasnosti i uspešnosti primenjene terapije.
• U cilju otkrivanja faktora rizika za razvoj astme .

KAKO SE IZVODI?

• Pre početka izvođenja testa radi se standardno ispitivanje disajne funkcije- spirometrija.
• Histamin izaziva sužavanje (konstrikciju) disajnih puteva. Tokom dva   minuta udisaćete Histamin koji se obliku rastvora nalazi u raspršivaču   (nebulizatoru) i nakon toga biće potrebno da sačekate 30 sekundi da   supstanca deluje.
• Reakcija disajnih puteva na Histamin procenjuje   se izvodjenjem spirometrije. Ukoliko disajni putevi ne reaguju na malu   koncentraciju Histamina, koncentracija će se povećavati dok se ne   registruje reakcija. Nakon udisanja svake nove koncentracije Histamina   radi se spirometrija.
• Čim dođe do pogoršanja u funkciji pluća,   udisaćete lek koji širi disajne puteve-bronhodilatator (Albuterol ili   Levalbuterol), nakon čega će se ponovo sprovesti spirometrijsko   ispitivanje kako bi se procenillo da li je došlo do normalizovanja   disajne funkcije.
• Ukoliko tokom ispitivanja osetite umor ili vrtoglavicu potrebno je da prijavite zdravstvenom radniku.

POTENCIJALNI RIZICI

Veoma  retko se ovim testiranjem može isprovocirati nastanak  astmatičnog  napada. Naš medicinski tim će uspešno zaustaviti astmatični  napad  ukoliko do njega dođe.

PRIPREMA

• Pre  testiranja nemojte jesti čokoladu i piti kafu i napitke sa  kofeinom  (koka kola, čaj), zato što konzumiranje tih proizvoda može  uticati na  rezultat ispitivanja.
• Šest sati pre testa nemojte pušiti  ili se  izlagati fizičkom naporu. Prijavite medicinskom radniku ukoliko  ste u  poslednje 4 nedelje bili prehlađeni. Ovo takođe može uticati na   rezultate testa.

Potrebno je da prestanete sa korišćenjem sledećih lekova (zato utiču na tačnost rezultata ispitivanja):

1.Spirivu (tiotropijum) treba prekinuti 7 dana pre ispitivanja.
2.Simbicort (Budesonid i Formoterol) treba prekinuti 48 sati pre ispitivanja.
3.Atrovent (Ipratropijum), Combivent (Albuterol i Ipratropijum) treba prekinuti 24 sati pre ispitivanja.
4.Accolate (Zafirlukast), Ziflo (Zileuton), Montelukast treba prekinuti 24 sati pre ispitivanja.
5.Proventil HFA, Ventolin HFA, Proair (albuterol), Levalbuterol treba prekinuti za 6-8 sata pre ispitivanja.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
14.800,00