Bronhoprovokativni test sa histaminom

ŠTA JE BROHOPROVOKATIVNI TEST?

Bronhoprovokativni test histaminom koristi se za procenu  „osetljivosti“ disajnih puteva (bronhijalne hiperreaktivnosti) na  primenu supstanci koje dovode do suženja disajnih puteva. Ispitivanje se  vrši spirometrijom. Histamin je organsko jedinjenje koje ima centralnu  ulogu u zapaljenskim i alergijskim reakcijama organizma. Testiranje  traje 60 – 120 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

• U cilju ispitivanja astme sa atipičnim karakteristikama (astme  praćene upornim kašljem ili kod ispitanika kod kojih su prisutni  simptomi astme, a rezultat spirometrije je normalan).
• U cilju  otkrivanja i dokazivanja astme kao profesionalne bolesti (astma  uzrokovana prašinom ili hemikalijama iz radne sredine).
• Procena težine astme i efikasnosti i uspešnosti primenjene terapije.
• U cilju otkrivanja faktora rizika za razvoj astme .

KAKO SE IZVODI?

• Pre početka izvođenja testa radi se standardno ispitivanje disajne funkcije- spirometrija.
•  Histamin izaziva sužavanje (konstrikciju) disajnih puteva. Tokom dva  minuta udisaćete Histamin koji se obliku rastvora nalazi u raspršivaču  (nebulizatoru) i nakon toga biće potrebno da sačekate 30 sekundi da  supstanca deluje.
• Reakcija disajnih puteva na Histamin procenjuje  se izvodjenjem spirometrije. Ukoliko disajni putevi ne reaguju na malu  koncentraciju Histamina, koncentracija će se povećavati dok se ne  registruje reakcija. Nakon udisanja svake nove koncentracije Histamina  radi se spirometrija.
• Čim dođe do pogoršanja u funkciji pluća,  udisaćete lek koji širi disajne puteve-bronhodilatator (Albuterol ili  Levalbuterol), nakon čega će se ponovo sprovesti spirometrijsko  ispitivanje kako bi se procenillo da li je došlo do normalizovanja  disajne funkcije.
• Ukoliko tokom ispitivanja osetite umor ili vrtoglavicu potrebno je da prijavite zdravstvenom radniku.

POTENCIJALNI RIZICI

Veoma retko se ovim testiranjem može isprovocirati nastanak  astmatičnog napada. Naš medicinski tim će uspešno zaustaviti astmatični  napad ukoliko do njega dođe.

PRIPREMA

• Pre testiranja nemojte jesti čokoladu i piti kafu i napitke sa  kofeinom (koka kola, čaj), zato što konzumiranje tih proizvoda može  uticati na rezultat ispitivanja.
• Šest sati pre testa nemojte pušiti  ili se izlagati fizičkom naporu. Prijavite medicinskom radniku ukoliko  ste u poslednje 4 nedelje bili prehlađeni. Ovo takođe može uticati na  rezultate testa.

Potrebno je da prestanete sa korišćenjem sledećih lekova (zato utiču na tačnost rezultata ispitivanja):

1.Spirivu (tiotropijum) treba prekinuti 7 dana pre ispitivanja.
2.Simbicort (Budesonid i Formoterol) treba prekinuti 48 sati pre ispitivanja.
3.Atrovent (Ipratropijum), Combivent (Albuterol i Ipratropijum) treba prekinuti 24 sati pre ispitivanja.
4.Accolate (Zafirlukast), Ziflo (Zileuton), Montelukast treba prekinuti 24 sati pre ispitivanja.
5.Proventil HFA, Ventolin HFA, Proair (albuterol), Levalbuterol treba prekinuti za 6-8 sata pre ispitivanja.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
12.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!