Dipiridamolski stres eho test

DIPIRIDAMOLŠKI STRES TEST?

Dipiridamološki  stres test je farmakološki test opterećenja srca čiji je cilj otkrivanje  koronarne bolesti tj. suženja srčanih (koronarnih) krvnih sudova.

U  toku testa se intravenski daje injekcija dipiridamola – leka koji širi  krvne sudove i pospešuje protok krvi u srčanim arterijama koje su  zdrave, a nedovoljno povećava ili čak smanjuje protok u onim arterijama  koje su sužene („Ko ima daće mu se i preteći će mu, a ko nema, i ono  malo što ima, uzeće se od njega“  - Jevanđelje po Mateju).  Ako postoji  značajno suženje arterija do toga neće doći, pa se tako može utvrditi  dijagnoza na koju je kardiolog posumnjao.


INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI DIPIRIDAMOLOŠKI STRES TEST?

Dipiridamolški  stres test se radi da bi se otkrila suženja na koronarnim (srčanim)  arterijama i utvrdila dijagnoza koronarne bolesti i preduzimaju dalje  dijagnostičke procedure i određuju terapijske mere.

Test se  najčešće radi kada se iz određenih razloga ne može uraditi ergometrijski  stres eho test, ili kada je već poznato da pacijent ima suženje  određene koronarne arterije, a u cilju procene dovoljnosti  protoka krvi  kroz nju u uslovima farmakološkog optrećenja.


KAKO SE IZVODI DIPIRIDAMOLOŠKI STRES TEST?

Test se obavlja tako što lekar najpre obavi snimanje srca na ultrazvučnom aparatu. 

Potom  medicinska sestra/tehničar uključuje infuziju dipiridamola, koju  pacijent dobija intravenski, najčešće kontinuirano tokom 6 minuta. U  toku davanja infuzije i po isteku infuzije, lekar na ultrazvuku srca sve  vreme prati rad srca. Ukoliko dođe do pogoršanja funkcije delova  srčanog mišća i poremećaja pokretljivosti dela srčanog mišića - smatra  se da je prisutno značajno suženje srčanih arterija i preduzimaju se  dalje dijagnostičke i terapijske mere.

Osim praćenja rada srčanog  mišića, može se uraditi i snimanje pojedinih srčanih arterija i merenje  brzina protoka krvi kroz njih pre davanja injekcije i nakon nje, te se  na osnovu upoređivanja ovih brzina može takođe doneti sud o postojanju  ili nepostojanju suženja koronarne/ih arterija od značaja. Oko 4 minuta  nakon završetka infuzije i po obavljenom snimanju, daje se injekcija  Aminofilina intravenski koja neutrališe efekte dipiridamola (antidot). U  slučaju potrebe može se dati i nitroglicerin.

Podrazumeva se da se sve vreme testa prati EKG i obavljaju merenja krvnog pritska u određenim intervalima.


POTENCIJALNI RIZICIDIPIRIDAMOLOŠKOG STRES TESTA

Neohpodno je lekaru  pre testa, ako Vas kojim slučajem to nije pitao, saopštiti ukoliko imate  ASTMU, posebno ako nije dobro kontrolisana! Takođe je potrebno kazati  ukoliko ste skloni padovima krvnog pritiska i epizodama sporog srčanog  ritma!

Tokom testa može doći do:

 • Pada krvnog pritska
 • Bola u grudima
 • Usporenja srčanog rada
 • Glavobolje
 • Nesvestice i vrtoglavice
 • Mučnine
 • Osećaja toplote u telu
 • Crvenila lica.

Izuzetno retko (1 slučaj u 1 000 testova) može doći do srčanog udara ili ozbiljnih poremećaja ritma. 


PRIPREMA ZA DIPIRIDAMOLOŠKI STRES TEST

Pri zakazivanju testa pacijent obavezno mora da obavesti lekara o lekovima koje uzimakao redovnu terapiju. 

Pacijentu nije dozvoljeno da bilo šta jede 6 sati pre testa. Takođe, na dan izvođenja testa pacijent ne sme da:

 • Puši
 • Konzumira napitke koji sadrže kofein (uključujući i kafu bez kofeina!):
  • crni i zeleničaj,
  • Coka Colu , Pepsi, Coctu (uključujući i verzije bez kofeina), 
  • energetska pića (Red Bull, Guaranu i sl.), 
  • napitke koji sadrže kokos
  • napitke koji sadrže čokoladu 
 • Jede čokoladu.


OPORAVAK NAKON DIPIRIDAMOLOŠKOG STRES TESTA

Nakon dipiridamološkog testa, ukoliko nema kompliakcija, ili ako lekar ne  naglasi drugačije, pacijent može odmah da se vrati svojim uobičajenim  aktivnostima.


zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
17.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!