CK-MB (kreatin kinaza - MB)

Srčani markeri

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da bi se otkrila i pratila oštećenja mišića; kao pomoć u dijagnostici poremećaja povezanih sa oštećenjem mišića; kod dijagnostike infarkta miokarda, ovaj test je zamenjan Troponinom I i T koji su specifičniji za srčano tkivo, ali nekada može da bude koristan pri dijagnostici naredne infarkcije.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod pacijent koji imaju mišićnu slabost, bolove u mišićima ili tamanurin, a lekar sumnja na oštećenje mišića; ponekada da se prati tok  bolesti.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!