CK-MB (kreatin kinaza - MB)

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da bi se otkrila i pratila oštećenja mišića; kao pomoć u dijagnostici poremećaja povezanih sa oštećenjem mišića; kod dijagnostike infarkta miokarda, ovaj test je zamenjan Troponinom I i T koji su specifičniji za srčano tkivo, ali nekada može da bude koristan pri dijagnostici naredne infarkcije.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod pacijent koji imaju mišićnu slabost, bolove u mišićima ili tamanurin, a lekar sumnja na oštećenje mišića; ponekada da se prati tok  bolesti.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
670,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!