Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa 7.400,00
Pregled alergologa 7.400,00
Spirometrija (Test plućne funkcije) 3.380,00
Skener (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 13.300,00
Skener (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 15.500,00
Skener (MSCT) pulmoangiografija 19.000,00
RTG snimak pluća 4.800,00
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene 5.000,00
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene 5.000,00
Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test 3.900,00
Bronhoprovokativni test sa histaminom 13.500,00
PPD proba 7.500,00
Citološki pregled ispljuvka (sputuma) 1.680,00
Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma) 900,00
Pleuralna punkcija 12.000,00
Biopsija pleure 26.500,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji 44.000,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića bez uzimanja uzorka 55.000,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 77.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Zorica Živković 10.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Bogić 12.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled gastroenterologa 7.400,00
Ultrazvuk abdomena 7.300,00
Elastografija jetre 17.000,00
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji 16.000,00
Gastroskopija (u opštoj anesteziji) 33.500,00
Kolonoskopija 20.000,00
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 34.000,00
MSCT abdomena (sa kontrastom) 13.320,00
MSCT (skenerska) kolonografija 28.860,00
MRCP (magnetna holangiopankreatografija) 31.200,00
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostički 160.000,00
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostičko - terapijski 330.000,00
Punkcija ascita (paracenteza) 14.200,00
Biopsija jetre 67.800,00
Specijalistički pregled prof. dr Nedeljko Radlović 10.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled nefrologa 7.400,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćovoda 7.300,00
Intravenska pijelografija (IVP) 19.000,00
MSCT (skenerska) urografija 30.000,00
NMR (MRI) urografija 32.190,00
Biopsija bubrega 73.260,00

Naziv pregleda Cena
Pregled endokrinologa 7.400,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 7.300,00
Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) 13.000,00
Test opterećenja šećerom (OGTT) 3.600,00 – 10.800,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac 10.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac sa ultrazvukom štitne žlezde 14.000,00
Pregled lekara specijaliste za ishranu 7.400,00

Naziv pregleda Cena
Pregled interniste hematologa 7.400,00
Punkcija koštane srži (bez citološke obrade) - sternalna punkcija 37.500,00
Punkcija koštane srži u i.v. anesteziji (bez citološke obrade) 51.000,00
Biopsija kosti (koštane srži) u lokalnoj anesteziji 40.000,00 + ph
Biopsija kosti (koštane srži) u i.v. ( intravenskoj) anesteziji 53.000,00 + ph
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića 12.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Ivo Elezović 10.000,00
Specijalistički pregled doc dr Darka Antića 11.500,00

Naziv pregleda Cena
Onkološki pregled 9.500,00
Onkološki konzilijum (3 člana) 33.300,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 44.400,00
RTG snimak - 11. snimaka za onkološki konzilijum 15.500,00
Ultrazvuk dojki 7.300,00
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 9.200,00
NMR (magnetna rezonanca) dojki 22.755,00
Dnevna bolnica sa davanjem hemioterapije ( manje od 3 sata) 15.000,00
PSA (tumor marker za prostatu) 1.440,00
Biospija prostate (TRUS biopsija prostate) 41.000,00
Plasiranje Port-A-Cath sistema u lokalnoj anesteziji 123.600,00
Skener (MSCT) jednog segmenta bez kontrasta 13.300,00
Skener (MSCT) jednog segmenta sa kontrastom 15.500,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 16.650,00
Core biopsija dojke pod kontrolom UZ 23.520,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 77.000,00
Biopsija kože (bez HP nalaza) 12.000,00
Biopsija rektuma u lokalnoj anesteziji 45.000,00
Biopsija jetre 67.080,00
Biopsija tumora grudnog koša u lokalnoj anesteziji 36.000,00

Naziv pregleda Cena
Biopsija jetre 51.600.00
Pregled specijaliste infektologa 7.400,00
Lumbalna punkcija 15.000,00
Vadjenje do 3 krpelja - danju 6.600,00
Vadjenje do 3 krpelja - noću 8.000,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - danju 8.000,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - noću 10.000,00

Naziv pregleda Cena
RTG snimak (od 7 do 22h) 4.800,00
RTG snimak kao drugi 07- 22h 1.950,00
RTG snimak noću (22 - 07h) prvi snimak 6.250,00
RTG snimak kao drugi snimak noću (22 – 07h) 3.750,00
RTG snimak - 11 snimaka za onkološki konzilijum 15.500,00
RTG ramena 4.300,00
RTG lakta 4.300,00
RTG ručnog zgloba 4.300,00
RTG kolena ( jedan zglob) 4.300,00
RTG skočnog zgloba 4.300,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena 7.300,00
Ultrazvuk abdomena noću (od 22h - 7h) 10.000,00
Elastografija jetre 17.000,00
Ultazvuk štitaste žlezde/vrata 7.300,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om 7.700,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om kod dece 8.400,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom noću u okviru pregleda (od 22h - 7h) 9.700,00
Ultrazvuk dojki 7.300,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 7.300,00
Ultrazvuk zgloba 7.300,00
Ultrazvuk Ahilove tetive 7.300,00
Ultrazvuk kukova kod dece 7.300,00
Ultrazvuk skrotuma (testisa) 7.300,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 9.500,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija 9.200,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae 7.700,00
Ginekološki ultrazvuk 7.300,00
Ginekološki ultrazvuk noću (od 22h - 7h) 9.700,00
Folikulometrija 13.500,00
4D ginekološki ultrazvuk   14.500,00
Doppler krvnih sudova obe noge 7.950,00
Doppler krvnih sudova obe ruke 7.950,00
Dopler krvnih sudova vrata 7.950,00
Transkranijalni Doppler (TCD) 7.950,00
TCD + Doppler krvnih sudova vrata 13.000,00
Doppler abdominalne aorte 7.950,00

Naziv pregleda Cena
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 9.200,00
Digitalna mamografija sa tomosintezom plus ultrazvuk dojki 12.000,00

Naziv pregleda Cena
MDCT pulmoangiografija 19.000,00
MDCT urografija 30.000,00
MDCT glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 13.300,00
MDCT glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 15.500,00
MDCT angiografija glave 19.000,00
MDCT angiografija glave i vrata 27.000,00
MDCT abdomena (jetra, slezina, bubrezi) bez kontrasta 13.320,00
MDCT abdomena (jetra, slezina, bubrezi) sa kontrastom 17.760,00
MDCT grudnog koša bez kontrasta 13.300,00
MDCT grudnog koša sa kontrastom 15.500,00
MDCT koronarografija 31.000,00
Dodatak za noćni MDCT (skener) bez kontrasta (23 - 07) 7.400,00
Dodatak za noćni MDCT (skener) sa kontrastom (23 - 07) 9.100,00

Naziv pregleda Cena
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) 16.650,00
Magnetna rezonanca hipofize 16.650,00
Magnetna rezonanca cervikalne kičme 16.650,00
Magnetna rezonanca torakalne kičme 16.650,00
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme 16.650,00
Magnetna rezonanca dojki 22.755,00
Magnetna rezonanca grudnog koša 16.650,00
Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta 16.650,00
MRCP - magnetna rezonanca holangiopankreatografija 31.200,00
Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta 16.650,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta 27.750,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta 27.750,00
Magnetna rezonanca kontrast 7.000,00

Naziv pregleda Cena
DEXA 5.500,00

Naziv pregleda Cena
Pregled neurologa 7.400,00
Specijalistički pregled Prof. dr Nikola Dimitrijević 10.000,00
Specijalistički pregled dr Nataša Cerovac 8.000,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod odraslih 13.750,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod dece 16.000,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja – odrasli 15.500,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne/parcijalne) deprivacije spavanja – deca 18.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - odrasli 56.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - deca 60.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - odrasli 63.500,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - deca 68.000,00
Elektromioneurografija ruku (EMNG) 14.000,00
Elektromioneurografija nogu (EMNG) 14.000,00
VEP - vizuleni evocirani potencijali 14.400,00
SSEP - somatosenzorni evocirani potencijali 13.500,00
Dopler krvnih sudova vrata 7.950,00
Dopler krvnih sudova glave (Transkranijalni kolor dopler- TCD) 7.950,00
Skener (CT/MSCT) glave bez kontrasta 13.300,00
Skener (CT/MSCT) glave sa kontrastom 15.500,00
CT / MSCT angiografija glave 19.000,00
Magnetna rezonanca (NMR/MR) glave bez kontrasta 16.650,00
Dodatak za kontrast na magnetnoj rezonanci 7.000,00
Magnetna rezonanca (NMR/ MR) kičme - jedan segment kičme 16.650,00
Test repetitivne stimulacije (test neuromišićne transmisije - TNT) 15.600,00
Lumbalna punkcija 18.000,00

Naziv pregleda Cena
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman oziljaka: oziljci od akni, hipertroficni oziljci i keloidi 39.500,00
Dermatološki pregled 7.400,00
Dermatološki pregled - Prof. dr Ljiljana Medenica 10.000,00
Konsultativni pregled Prof. dr Ljiljane Medenice pred dermatokozmetiku Gratis
DERMATOSKOPIJA - samostalno 7.600,00
MELANOSKOPIJA 10.500,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - inhalacioni alergeni 5.000,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - nutritivni alergeni 5.000,00
BIOPSIJA KOŽE 12.000,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - mali broj promena 4.400,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - veći broj promena 6.400,00
Radiotalasi-koža - mali broj promena 10.400,00
Radiotalasi-koža - srednji broj promena 15.600,00
Radiotalasi-koža - veći broj promena 23.400,00
Tretman IQ plazmom - mali broj promena 15.000,00
Tretman IQ plazmom - srednji broj promena 20.000,00
Tretman IQ plazmom - veći broj promena 27.500,00
Kiretaža moluski - do 5 8.400,00
Kiretaža moluski - preko 5 13.200,00
Fototerapija 1.875,00
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom 36.400,00
Botox - korekcija bora lica - jedna zona 15.540,00
Botox - korekcija bora lica - dve zone - regija čela + regija oko očiju 26.640,00
PATCH TEST (Epikutane probe) 16.000,00
Botox - korekcija bora lica - tri zone 33.300,00
Botox - lečenje hiperhidroze (pojačanog znojenja) pazuha 86.580,00
Mezoterapija - jedna zona: lice 8.325,00
Mezoterapija - dve zone: lice + vrat 11.100,00
Mezoterapija - tri zone: lice + vrat + dekolte 13.320,00
Mezoterapija Derma-pen mikroiglicama lice (Mesoglow) 11.700,00
Mezobotox 22.000,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica 33.300,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica i vrata 39.960,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman kose: androgenetic alopecia, alopecia areata poboljsanje gustine i kvaliteta dlake 39.500,00
PRP + Hijaluronska kiselina (Cellular Matrix) lifting lica 44.400,00

Naziv pregleda Cena
Pregled lekara ORL specijaliste 7.400,00
Pregled ORL specijaliste - Rinoskopija sa epifarinskopijom 7.800,00
Pregled ORL specijaliste – Laringoskopija - direktna 7.400,00
Audiometrija 4.200,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - kod dece - dr Mikić 24.500,00
Timpanometrija 3.900,00
Vestibulometrija (Kalorijski test vestibularisa) 5.400,00
Fonijatrijski pregled - Endovideostroboskopija 16.500,00
Otoread - OAE - kontrola sluha kod novorođenčeta 3.900,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - odrasli 18.000,00
Kauterizacija krvnih sudova u nosu (trihlorsirćetna kiselina) 3.380,00
ORL ispiranje jednog uva 1.170,00
ORL ispiranje oba uva 1.560,00
Paracenteza (Miringotomija) 5.720,00
Tamponada nosa - prednja 10.140,00
Frenulotomija jezika u lokalu sa pregledom 15.000,00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 38.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled očnog lekara 7.400,00
Širmerov test 2.200,00
Kompjuterizovana perimetrija - određivanje širine vidnog polja po oku 3.120,00
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - samostalno 8.750,00
OCT papile očnog živca 8.750,00
FAF (Fundusautofluorescenca) 6.250,00
Biometrija (određivanje IOL-a) 8.000,00
Fluoresceinska angiografija - FAG 9.600,00
Topografija rožnjače (kornealna topografija) 8.000,00
Pahimetrija 3.750,00
YAG Laser - Capsulotomia 14.400,00
YAG Laser - Iridotomia 14.400,00
Ultrazvuk oka 7.104,00

Naziv pregleda Cena
Pregled ginekologa 7.400,00
Ginekološki ultrazvuk 7.300,00
Ginekološki ultrazvuk noću 9.700,00
Papanicolau test 1.680,00
Vaginalni sekret 1.200,00
Folikulometrija 13.500,00
4D ultrazvuk u trudnoći 14.500,00
CTG (kardiotokografija) 7.400,00
Histerosalpingografija (HSG) 30.000,00
Amniocenteza 50.000,00
Kordocenteza 68.900,00
Kiretaža noću, 22-06h - hitna 72.500,00
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 28.600,00
Kiretaža u lokalnoj anesteziji 21.000,00
Eksplorativna kiretaža 39.800,00
EKT ektocerviksa u opštoj anesetziji 39.960,00
EKT kondiloma u opštoj anesteziji 39.960,00
EKT ektocerviksa u lokalnoj anesteziji 23.400,00
Laserski tretman promena na cerviksu - opšta anestezija 39.960,00
Laserski tretman promena na cerviksu -lokalna anestezija 21.090,00
Loop ekscizija 85.470,00
Marsupijalizacija apscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 43.000,00
Serklaž 44.000,00
Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata) 7.500,00
Uklanjanje spirale 7.500,00
Skidanje kondiloma-kauterizacija/lokalna anestezija 31.200,00
Incizija i drenaža abscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 16.650,00

Naziv pregleda Cena
Pregled urologa 7.400,00
Ultrazvuk abdomena 7.300,00
Skenerska (MSCT) urografija 30.000,00
MRI urografija 32.190,00
Intravenska pijelografija 19.000,00
Biopsija prostate (TRUS) 41.000,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 9.500,00
Biopsija testisa u lokalu 55.500,00
Flexibilna ureterorenoskopija sa biopsijom tumora i furguracijom 372.000,00
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 5.200,00
Plasiranje urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 4.420,00

Naziv pregleda Cena
Pregled ortopeda 7.400,00
RTG jednog zgloba (rame, lakat, ručni zglob, koleno ili skočni zglob) 4.800,00
Ultrazvuk zgloba 7.300,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 7.300,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 16.650,00
Luksacija patelle habituralna 246.000,00
Gipsana imobilizacija - mala sa pregledom ortopeda 12.000,00
Gipsana imobilizacija sa pregledom ortopeda i repozicijom 26.418,00
Gipsana imobilizacija sa kontrolnim pregledom ortopeda 11.000,00
Skidanje gipsa mašinom i kontrola 8.060,00
Intraartikularna injekcija (nije pod kontrolom UZ) 5.200,00
Intraartikularna injekcija (pod kontrolom UZ) + cena leka 8.320,00

Naziv pregleda Cena
Lekarsko uverenje za vozače 8.800,00
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce 8.800,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti upravljanja čamcem 8.800,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti za školu 11.800,00

Naziv pregleda Cena
Video konsultacije sa lekarom specijalistom 7.590,00
Video konsultacije sa lekarom opšte prakse 5.200,00
Video konsultacije sa prof. dr Ljiljanom Medenicom 9.200,00
Video konsultacija - lekar subspecijalista 9.200,00

Naziv pregleda Cena
Indiba 6.000,00
Fizikalna terapija - 1 tretman 3.996,00
Fizikalna terapija kombinovana - 1 tretman 6.200,00