Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Pregled alergologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Spirometrija (Test plućne funkcije) 3.700,00
Skener (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 14.600,00
Skener (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 17.000,00
Skener (MSCT) pulmoangiografija 20.900,00
RTG snimak pluća 5.280,00
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene 5.500,00
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene 5.500,00
Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test 4.290,00
Bronhoprovokativni test sa histaminom 14.800,00
PPD proba 8.250,00
Citološki pregled ispljuvka (sputuma) 1.850,00
Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma) 1.190,00
Pleuralna punkcija 13.200,00
Biopsija pleure Na upit
Bronhoskopija u opštoj anesteziji Na upit
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića bez uzimanja uzorka 60.500,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 84.700,00
Specijalistički pregled prof. dr Zorica Živković 11.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Bogić 13.200,00

Naziv pregleda Cena
Pregled gastroenterologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Ultrazvuk abdomena 8.000,00
Elastografija jetre 18.700,00
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji 17.600,00
Gastroskopija (u opštoj anesteziji) 36.800,00
Kolonoskopija 22.000,00
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 37.400,00
MSCT abdomena (sa kontrastom) 19.500,00
MSCT (skenerska) kolonografija 31.700,00
MRCP (magnetna holangiopankreatografija) 34.300,00
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostički Na upit
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostičko - terapijski 363.000,00
Punkcija ascita (paracenteza) 15.600,00
Biopsija jetre 74.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Nedeljko Radlović 11.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled nefrologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćovoda 8.000,00
Intravenska pijelografija (IVP) 20.900,00
MSCT (skenerska) urografija 33.000,00
NMR (MRI) urografija 35.400,00
Biopsija bubrega Na upit

Naziv pregleda Cena
Pregled endokrinologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 8.000,00
Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) 13.200,00
Test opterećenja šećerom (OGTT) 3.960,00 – 11.880,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac 11.000,00
Pregled lekara specijaliste za ishranu Od 8.140,00 do 11.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled interniste hematologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Punkcija koštane srži (bez citološke obrade) - sternalna punkcija 41.200,00
Punkcija koštane srži u i.v. anesteziji (bez citološke obrade) Na upit
Biopsija kosti (koštane srži) u lokalnoj anesteziji 44.000,00 + ph
Biopsija kosti (koštane srži) u i.v. ( intravenskoj) anesteziji 58.300,00 + ph
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića 13.200,00
Specijalistički pregled prof. dr Ivo Elezović 11.000,00
Specijalistički pregled doc dr Darka Antića 12.600,00

Naziv pregleda Cena
Pregled reumatologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (1. snimak) 5.280,00
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (2. i svaki sledeći snimak) 2.370,00
Ultrazvuk zgloba 8.000,00
DEXA – merenje koštane gustine 6.050,00 / 11.000,00 sa pregledom fizijatra
Kapilaroskopija - samostalno 8.250,00
Kapilaroskopija u okviru pregleda Na upit
NMR (magnetna rezonanca) zgloba ili kičme (bez kontrasta) 18.310,00
Test salivacije Na upit

Naziv pregleda Cena
Onkološki konzilijum (3 člana) 35.200,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 48.800,00
RTG snimak - 11. snimaka za onkološki konzilijum 17.000,00
Ultrazvuk dojki 8.000,00
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 10.100,00
NMR (magnetna rezonanca) dojki 25.000,00
Dnevna bolnica sa davanjem hemioterapije ( manje od 3 sata) 16.500,00
PSA (tumor marker za prostatu) 1.580,00
Biospija prostate (TRUS biopsija prostate) 45.100,00
Plasiranje Port-A-Cath sistema u lokalnoj anesteziji Na upit
Skener (MSCT) jednog segmenta bez kontrasta 14.600,00
Skener (MSCT) jednog segmenta sa kontrastom 17.000,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 18.310,00
Core biopsija dojke pod kontrolom UZ 25.900,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 84.700,00
Biopsija kože (bez HP nalaza) 13.200,00
Biopsija rektuma u lokalnoj anesteziji Na upit
Biopsija jetre 74.000,00
Biopsija tumora grudnog koša u lokalnoj anesteziji Na upit

Naziv pregleda Cena
Biopsija jetre 74.000,00
Pregled specijaliste infektologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Lumbalna punkcija 19.800,00
Vadjenje do 3 krpelja - danju 8.710,00
Vadjenje do 3 krpelja - noću 10.320,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - danju Na upit
Vadjenje vise od 3 krpelja - noću Na upit

Naziv pregleda Cena
RTG snimak (od 7 do 22h) 5.280,00
RTG snimak kao drugi 07- 22h 2.370,00
RTG snimak noću (22 - 07h) prvi snimak 6.250,00
RTG snimak kao drugi snimak noću (22 – 07h) 3.750,00
RTG snimak - 11 snimaka za onkološki konzilijum 17.000,00
RTG ramena 4.730,00
RTG lakta 4.730,00
RTG ručnog zgloba 4.730,00
RTG kolena ( jedan zglob) 4.730,00
RTG skočnog zgloba 4.730,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena 8.000,00
Ultrazvuk abdomena noću (od 22h - 7h) 11.200,00
Elastografija jetre 18.700,00
Ultazvuk štitaste žlezde/vrata 8.000,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om 8.470,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om kod dece 9.240,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom noću u okviru pregleda (od 22h - 7h) 9.700,00
Ultrazvuk dojki 8.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 8.000,00
Ultrazvuk zgloba 8.000,00
Ultrazvuk Ahilove tetive 8.000,00
Ultrazvuk kukova kod dece 8.000,00
Ultrazvuk skrotuma (testisa) 8.000,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 10.450,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija 10.100,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae 8.470,00
Ginekološki ultrazvuk 8.000,00
Ginekološki ultrazvuk noću (od 22h - 7h) 9.700,00
Folikulometrija 14.800,00
4D ginekološki ultrazvuk   15.900,00
Doppler krvnih sudova obe noge 8.740,00
Doppler krvnih sudova obe ruke 8.740,00
Dopler krvnih sudova vrata 8.740,00
Transkranijalni Doppler (TCD) 8.740,00
TCD + Doppler krvnih sudova vrata 14.300,00
Doppler abdominalne aorte 8.740,00

Naziv pregleda Cena
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 10.100,00
Digitalna mamografija sa tomosintezom plus ultrazvuk dojki 13.200,00

Naziv pregleda Cena
MDCT pulmoangiografija 20.900,00
MDCT urografija 33.000,00
MDCT glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 14.600,00
MDCT glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 17.000,00
MDCT angiografija glave 20.900,00
MDCT angiografija glave i vrata 29.700,00
MDCT abdomena (jetra, slezina, bubrezi) bez kontrasta 14.600,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta (jetra, slezina, bubrezi) sa kontrastom 19.500,00
MDCT grudnog koša bez kontrasta 14.600,00
MDCT grudnog koša sa kontrastom 17.000,00
MDCT koronarografija 34.100,00
Dodatak za noćni MDCT (skener) bez kontrasta (23 - 07) 7.400,00
Dodatak za noćni MDCT (skener) sa kontrastom (23 - 07) 9.100,00

Naziv pregleda Cena
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) 18.310,00
Magnetna rezonanca hipofize 18.310,00
Magnetna rezonanca cervikalne kičme 18.310,00
Magnetna rezonanca torakalne kičme 18.310,00
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme 18.310,00
Magnetna rezonanca dojki 25.000,00
Magnetna rezonanca grudnog koša 18.310,00
Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta 16.650,00
MRCP - magnetna rezonanca holangiopankreatografija 34.300,00
Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta 18.310,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta 30.500,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta 45.100,00
Magnetna rezonanca kontrast 7.700,00

Naziv pregleda Cena
DEXA 6.050,00

Naziv pregleda Cena
Pregled neurologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Specijalistički pregled Prof. dr Nikola Dimitrijević 9.900,00
Specijalistički pregled dr Nataša Cerovac 11.000,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod odraslih 15.100,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod dece 17.600,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja – odrasli Na upit
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne/parcijalne) deprivacije spavanja – deca Na upit
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - odrasli 61.600,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - deca 66.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - odrasli Na upit
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - deca Na upit
Elektromioneurografija ruku (EMNG) 15.400,00
Elektromioneurografija nogu (EMNG) 15.400,00
VEP - vizuleni evocirani potencijali Na upit
SSEP - somatosenzorni evocirani potencijali Na upit
Dopler krvnih sudova vrata 8.740,00
Dopler krvnih sudova glave (Transkranijalni kolor dopler- TCD) 8.740,00
Skener (CT/MSCT) glave bez kontrasta 14.600,00
Skener (CT/MSCT) glave sa kontrastom 17.000,00
CT / MSCT angiografija glave 20.900,00
Magnetna rezonanca (NMR/MR) glave bez kontrasta 18.310,00
Dodatak za kontrast na magnetnoj rezonanci 7.700,00
Magnetna rezonanca (NMR/ MR) kičme - jedan segment kičme 18.310,00
Test repetitivne stimulacije (test neuromišićne transmisije - TNT) Na upit
Lumbalna punkcija 19.800,00

Naziv pregleda Cena
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman oziljaka: oziljci od akni, hipertroficni oziljci i keloidi Na upit
Dermatološki pregled Od 8.140,00 do 11.000,00
Dermatološki pregled - Prof. dr Ljiljana Medenica 11.000,00
DERMATOSKOPIJA - samostalno 8.360,00
MELANOSKOPIJA 11.500,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - inhalacioni alergeni 5.500,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - nutritivni alergeni 5.500,00
BIOPSIJA KOŽE 13.200,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - mali broj promena 4.840,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - veći broj promena 7.040,00
Radiotalasi-koža - mali broj promena 11.400,00
Radiotalasi-koža - srednji broj promena 17.160,00
Radiotalasi-koža - veći broj promena 25.740,00
Tretman IQ plazmom - mali broj promena Na upit
Tretman IQ plazmom - srednji broj promena Na upit
Tretman IQ plazmom - veći broj promena Na upit
Kiretaža moluski - do 5 Na upit
Kiretaža moluski - preko 5 Na upit
Fototerapija 2.060,00
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom Na upit
Botox - korekcija bora lica - jedna zona Na upit
Botox - korekcija bora lica - dve zone - regija čela + regija oko očiju Na upit
PATCH TEST (Epikutane probe) 17.600,00
Botox - korekcija bora lica - tri zone Na upit
Botox - lečenje hiperhidroze (pojačanog znojenja) pazuha Na upit
Mezoterapija - jedna zona: lice Na upit
Mezoterapija - dve zone: lice + vrat Na upit
Mezoterapija - tri zone: lice + vrat + dekolte Na upit
Mezoterapija Derma-pen mikroiglicama lice (Mesoglow) Na upit
Mezobotox Na upit
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica Na upit
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica i vrata Na upit
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman kose: androgenetic alopecia, alopecia areata poboljsanje gustine i kvaliteta dlake Na upit
PRP + Hijaluronska kiselina (Cellular Matrix) lifting lica Na upit

Naziv pregleda Cena
Pregled lekara ORL specijaliste Od 8.140,00 do 11.000,00
Pregled ORL specijaliste - Rinoskopija sa epifarinskopijom 8.580,00
Pregled ORL specijaliste – Laringoskopija - direktna Na upit
Audiometrija 4.620,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - kod dece - dr Mikić Na upit
Timpanometrija 4.290,00
Vestibulometrija (Kalorijski test vestibularisa) 5.940,00
Fonijatrijski pregled - Endovideostroboskopija 18.150,00
Otoread - OAE - kontrola sluha kod novorođenčeta 4.290,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - odrasli 18.000,00
Kauterizacija krvnih sudova u nosu (trihlorsirćetna kiselina) Na upit
ORL ispiranje jednog uva 1.290,00
ORL ispiranje oba uva 1.710,00
Paracenteza (Miringotomija) Na upit
Tamponada nosa - prednja 10.140,00
Frenulotomija jezika u lokalu sa pregledom 16.500,00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji Na upit

Naziv pregleda Cena
Pregled očnog lekara Od 8.140,00 do 11.000,00
Širmerov test 2.420,00
Kompjuterizovana perimetrija - određivanje širine vidnog polja po oku 3.430,00
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - samostalno 9.620,00
OCT papile očnog živca 9.620,00
FAF (Fundusautofluorescenca) Na upit
Biometrija (određivanje IOL-a) Na upit
Fluoresceinska angiografija - FAG Na upit
Topografija rožnjače (kornealna topografija) Na upit
Pahimetrija Na upit
YAG Laser - Capsulotomia 14.400,00
YAG Laser - Iridotomia Na upit
Ultrazvuk oka 7.104,00

Naziv pregleda Cena
Pregled ginekologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Ginekološki ultrazvuk 8.000,00
Ginekološki ultrazvuk noću 9.700,00
Papanicolau test 1.850,00
Vaginalni sekret 1.320,00
Folikulometrija 14.800,00
4D ultrazvuk u trudnoći 15.900,00
CTG (kardiotokografija) 8.140,00
Histerosalpingografija (HSG) 33.000,00
Kordocenteza Na upit
Kiretaža noću, 22-06h - hitna 72.500,00
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 31.400,00
Kiretaža u lokalnoj anesteziji 23.100,00
Eksplorativna kiretaža 43.700,00
EKT ektocerviksa u opštoj anesetziji Na upit
EKT kondiloma u opštoj anesteziji Na upit
EKT ektocerviksa u lokalnoj anesteziji Na upit
Laserski tretman promena na cerviksu - opšta anestezija Na upit
Laserski tretman promena na cerviksu -lokalna anestezija Na upit
Loop ekscizija 94.000,00
Marsupijalizacija apscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 47.300,00
Serklaž 48.400,00
Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata) 8.250,00
Uklanjanje spirale 8.250,00
Skidanje kondiloma-kauterizacija/lokalna anestezija 34.300,00
Incizija i drenaža abscesa/ciste Bartolinijeve žlezde Na upit

Naziv pregleda Cena
Pregled urologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Ultrazvuk abdomena 8.000,00
Skenerska (MSCT) urografija 33.000,00
MRI urografija 35.400,00
Intravenska pijelografija 20.900,00
Biopsija prostate (TRUS) 45.100,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 10.450,00
Biopsija testisa u lokalu Na upit
Flexibilna ureterorenoskopija sa biopsijom tumora i furguracijom Na upit
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 5.720,00
Plasiranje urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 4.860,00

Naziv pregleda Cena
Pregled ortopeda Od 8.140,00 do 11.000,00
RTG jednog zgloba (rame, lakat, ručni zglob, koleno ili skočni zglob) 4.730,00
Ultrazvuk zgloba 8.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 8.000,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 16.650,00
Luksacija patelle habituralna Na upit
Gipsana imobilizacija - mala sa pregledom ortopeda 13.200,00
Gipsana imobilizacija sa pregledom ortopeda i repozicijom 29.000,00
Gipsana imobilizacija sa kontrolnim pregledom ortopeda 12.100,00
Skidanje gipsa mašinom i kontrola 8.860,00
Intraartikularna injekcija (nije pod kontrolom UZ) 5.720,00
Intraartikularna injekcija (pod kontrolom UZ) + cena leka Na upit

Naziv pregleda Cena
Lekarsko uverenje za vozače 8.800,00
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce 8.800,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti upravljanja čamcem Na upit
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti za školu 14.400,00

Naziv pregleda Cena
Video konsultacija od 5.720,00 - 10.100,00

Naziv pregleda Cena
Pregled lekara specijaliste Od 8.140,00 do 11.000,00
Indiba 6.600,00
Fizikalna terapija - 1 tretman 4.400,00
Fizikalna terapija kombinovana - 1 tretman 6.800,00