Ugradnja stenta

ŠTA JE UGRADNJA STENTA?

Stentovi su specijalno dizajnirane žičane mrežice napravljene od legure metala koji su kompatibilni sa ljudskim tkivima, koje se ugrađuju na mesto suženja krvnog suda. Odluka o eventualnoj ugradnji (plasiranju) stenta se najčešće donosi na licu mesta, čim se završi dijagnostička koronarografija/PKI.

Indikacije / Zašto se izvodi ugradnja stenta?

Stent se ugrađuje kako bi se raširio krvni sud na mestu suženja i obezbedio normalan protok krvi kroz njega. Radi se pacijentima:

 • koji su preživeli infarkt miokarda
 • koji imaju aterosklerozu (ishemijsku bolest srca, anginu pektoris)
 • kod kojih treba spečiti komplikacije nakon bajpasa koronarne arterije.

KAKO SE IZVODI UGRADNJA STENTA?

Ako je koronarografijom utvrđeno da postoji mesto suženja koje se može odmah rešiti, kroz kateter se u suženu arteriju uvodi tanka žica, a interventni kardiolog potom preko žice uvodi balon-kateter i postavlja ga na mesto suženja.

Na kateteru se naduva balon, čime se arterija proširuje i uspostavlja se normalan protok krvi.

Kako bi se sprečio ponovni nastanak suženja na tom mestu, na isti način se uvodi balon-kateter na kojem se nalazi nerašireni stent (metalna mrežica). Naduvavanjem balona stent se širi, utiskuje se u zidove koronarne arterije i trajno održava arteriju prohodnom.

Stent je napravljen od specijalne vrste nemagnetskog metala i sa njim je mogućno snimanje magnetnom rezonancom, ako u budućnosti bude potrebno.

U bolnici Bel Medic se ugrađuju isključivo stentovi sa lekom, najnovije generacije koji smanjuju mogućnost ponovnog nastajanja suženja (restenoze).

Tokom procedure ćete se osećati uobičajeno, ali kad se balon naduva možete osetiti nelagodu i bol u grudima – to je normalni deo postupka i prestaje čim se balon izduva.

POTENCIJALNI RIZICI UGRADNJA STENTA

Iako retke, mogućne komplikacije koje mogu nastati tokom kateterizacije srca sa koronarografijom su: 

 • manji ili veći krvni podliv (hematom) ili otok na mestu uboda
 • gubitak pulsa na radijalnoj arteriji ( na ruci) nakon pistupa kroz radijalnu arteriju ruke.

Još ređe može doći do:

 • poremećaja srčanog ritma koji može potrajati i duži vremenski period
 • oštećenja krvnog suda koje zahteva hirurško šivenje na mestu incizije
 • alergijske reakcije na kontrastno sredstvo
 • alergijjske reakcija na lokalni anestetik koji se daje u ruku ili preponu (na mesto uboda i plasiranja vodiča)
 • oštećenja bubrežne funkcije nastale kao posledica kontrastnog sredstva 
 • moždanog udara („šloga“)
 • infarkta srca
 • potrebe za hitnom kardiohirurškom intervencijom
 • smrtnog ishoda.

PRIPREMA ZA UGRADNJU STENTA

Priprema za ugradnju stenta zahteva sledeće:

 • Pacijent ne sme da konzumira hranu 6 sati pre intervencije i 2 sata pre intervencije ne sme da pije tečnost 
 • Pušenje je zabranjeno
 • Lekove moze popiti sa malo vode.
 • Ukoliko uzimate metformin (Glucophage/Siofor/ Gluformin)prekinute sa uzimanjem 24 sata pred intervenciju. Nemojte ga uzimati na dan intervencije i sutradan.
 • Ukoliko uzimate lekove za zgrušavanje krvi (Farin, Sintrom, Sinkum, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) obavezno nam to prijavite kako bi se konsultovao interventni kardiolog za ukidanje istih.
 • Ako uzimate Aspirin, Plavix ili Briliqe konsultujte kardiologa da li i dalje da ih uzimate.
 • Premedikacija Bensedin 5 mg tbl per os rano ujutro na dan intervencije
 • Obrijati predeo na desnoj ruci oko zgloba šake i preponsku regiju sa desne strane
 • Tusiranje u aseptičkom šamponu i oblačenje u čisto bolesničko rublje
 • Skinuti svu odeću, nakit, protezu, sočiva, naočare, lak za nokte
 • EKG pre intervencije 
 • Plasiranje iv kanile („braunile“) u neku od velikih vena kubitalne regije (basilica ili cephalica) leve ruke.

OPORAVAK NAKON UGRADNJA STENTA

Većina pacijenata nakon intervencije provodi nekoliko sati na posmatranju u prostoru za odmor koji daje pacijentu osećaj kao da je u svojoj dnevnoj sobi nakon čega može biti otpušten kući isti dan. Manji broj pacijenata mora da ostane na bolničkom lečenju još jednu noć nakon intervencije.

Kardiolog koji je izvršio intervenciju će obaviti detaljan razgovor sa Vama i dati Vam uputstva za dalje lečenje i kontrole.  

Prva kontrola se obično zakazuje 2 nedelje nakon intervencije, a po potrebi i ranije.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
260.000,00 - 480.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!