Marsupijalizacija apscesa/ciste Bartolinijeve žlezde

ŠTA SU BARTOLINIJEVE ŽLEZDE?

To su male parne žlezde veličine lešnika (i manje) smeštene u  predvorju vagine, odnosno mišićnoj ploči na dnu karlične duplje. Izvodni  kanali ovih žlezdi su dužine oko 2-2,5 cm i otvaraju se na ulazu u  vaginu, na bazi malih usana. Njihova osnovna uloga je da izlučuju sekret  i vlaže polne organe pre i tokom seksualnog odnosa.

ŠTA JE APSCES (CISTA) BARTOLINIJEVIH ŽLEZDA?

Apsces je ograničena, učaurena upala. Može nastati kao posledica  povrede ili infekcije. Najčešće dolazi do upale jednog izvodnog kanala,  retko oba (upala uglavnom ne zahvata samu žlezdu). Ovo se dešava kod oko  2% žena u toku života, a posledica upale je nemogućnost oticanja  sekreta iz žlezde. Usled zadržavanja sekreta izvodni kanal se širi, može  doći do naseljavanja bakterija i nastanka apscesa. Bol i otok mogu biti  prvi simptomi upale.

ŠTA JE MARSUPIJALIZACIJA APSCESA ILI CISTE BARTOLINIJEVE ŽLEZDE I KAKO SE IZVODI?

Marsupijalizacija je postupak koji se nadovezuje na inciziju i  drenažu kada postoji potreba. Može se obavljati u opštoj ili lokalnoj  anesteziji. Šupljina ciste ili apscesa se ispira fiziološkom rastvorom  ili nekim drugim rastvorom u cilju čišćenja promene, a onda se ivica  rane zašiva sa zidom ciste, što znači da je prirodni otvor žlezde sada  trajno (kada prođe zapaljenje) proširen, tj. da se žlezda prazni u  kontinuitetu. To ne znači da ne može ponovo doći do zapaljenja. Ukoliko  je potrebno može se uključiti antibiotska terapija.

POTENCIJALNI RIZICI

Veoma retko može doći do sledećih komplikacija: krvarenja sa mesta  incizije, bola tokom seksualnog odnosa ili bola nerazjašnjenog uzroka,  ponovne pojave ciste/aspcesa (u 5 do 15% slučajeva) .

PRIPREMA

Ukoliko u trenutku obavljanja procedure imate menstrualno krvarenje potrebno je da koristite uloške, ne tampone.

NAKON POSTUPKA

Nakon postupka potrebno je da se pridržavate sledećih saveta:

• 1 do 2 dana nakon intervencije počnite sa vrelim kupkama
• Ukoliko je bol nakon procedure jak možete koristiti lekove protiv bolova
• Preporučuje se da se uzdržite od seksualnih odnosa 4 nedelje nakon intervencije
• Antibiotici se ne uzimaju rutinski nakon ove procedure

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
23.500,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!