Kapilaroskopija - samostalno

Reumatologija

ŠTA JE KAPILAROSKOPIJA?

Kapilaroskopija je   jednostavna, sigurna i bezbolna metoda ispitivanja  malih krvnih sudova   kože (kapilara). Test traje 15-20 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

  • Kapilaroskopija ima značaj u ranom otkrivanju sistemskih bolesti vezivnog tkiva.
  • Koristi se u proceni težine i praćenju napredovanja sistemskih bolesti vezivnog tkiva.
  • Koristi se u praćenju efekata i uspešnosti terapije ovih bolesti.

KAKO SE IZVODI?

  • Najpogodnije  mesto za kapilaroskopski pregled je rub nokatne ploče, zbog savijanja  kože ka noktu i horizontalnog položaja kapilarnih petlji, koje su  vidljive celom dužinom.
  • U toku kapilaroskopije pacijent treba da sedi, a ruka na kojoj se posmatraju kapilari da bude u nivou srca.
  • Osnovna  oprema za kapilaroskopski pregled je uveličavajući instrument  (stereomikroskop-kapilaroskop), izvor hladnog svetla i kap parafinskog  ulja koju lekar stavlja na rub nokatne ploče radi boljeg sagledavanja  izgleda kapilara.

POTENCIJALNI RIZICI

Ne postoji nikakav rizik pri obavljanju ovog pregleda

PRIPREMA

  • Kapilaroskopski pregled se obavlja u prostoriji sa mikroklimatskim uslovima u zoni komfora (17,2 do 21,2°C).
  • S  obzirom da promene u spoljašnjoj temperaturi, fizičko i psihičko    stanje ispitanika, pušenje i drugi činioci mogu uticati na male krvne    sudove (mikrocirkulaciju), osobe kojima će se raditi ovaj pregled treba  da provedu najmanje 15 minuta u istim mikroklimatskim uslovima, a   pušači  ne treba da puše najmanje 15 minuta pre pregleda.

NAKON KAPILAROSKOPIJE

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!