Eksplorativna kiretaža

ŠTA JE EKSPLORATIVNA KIRETAŽA?

Eksplorativna kiretaža je invazivna dijagnostička procedura kojom se  uklanja površinski sloj sluzokože materice i grlića materice u  dijagnostičke (otkrivanje i utvrđivanje bolesti) ili terapijske svrhe  (lečenje) i šalje na patohistološku (PH) analizu. Procedura traje između  15 i 30 minuta, a rezultati patohistologije biće gotovi za 5-7- dana.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Ova intervencija se radi u dijagnostičke (otkrivanje bolesti) i terapijske svrhe (lečenje).
• U dijagnostičke svrhe radi se kod: obilnih i/ili učestalih krvarenja,  krvarenja nakon menopauze, kod sumnje na maligni tumor materice  (patološki nalaz PAPA testa ili kolposkopije), ultrazvukom postavljene  sumnje na patološke promene u materici.
• U terapijske svrhe obavlja  se u slučaju: zaustavljanja krvarenja, evakuacije sadržaja iz materične  šupljine (plod, posteljica...), uklanjanja polipa ili mioma materice.

KAKO SE IZVODI?

Zauzećete isti položaj kao na ginekološkom pregledu. Ukoliko se  procedura obavlja u opštoj anesteziji nećete biti svesni. Nakon  adekvatne pripreme u opštoj ili lokalnoj anesteziji lekar u vaginu uvodi  instrument koji se zove spekulum kako bi ugledao grić materice. Nakon  toga širi (dilatira) kanal grlića materice, a zatim specijalnim  instrumentom određene veličine (kireta) uzima uzorak tkiva kanala grlića  materice i materične šupljine tako što „ljušti“ sluzokožu ovih  struktura.

POTENCIJALNI RIZICI

Komplikacije su retke i mogu uključivati: rascep zida materice,  povredu grlića materice, formiranje ožiljka na zidu materice, infekciju.

PRIPREMA

Za obavljanje ove intervencije neophodno je prethodno uraditi  kolposkopiju, Papa-Nikolau test (rezultat ne sme biti stariji od 6  meseci), bris grlića materice i isptivanje vaginalnog sekreta (rezultat  ne sme biti stariji od mesec dana). Ukoliko se procedura izvodi u opštoj  anesteziji potreban je pregled interniste.

NAKON PROCEDURE

• Nakon dan ili dva možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.
•  Period sledećeg menstrualnog krvarenja može doći ranije ili kasnije  nego što je očekivano i krvarenje može biti obilnije nego što je  uobičajeno (možete bezbedno koristiti tampone).
• Trebalo bi da se  sledećih četiri do šest nedelja suzdržavate od polnih odnosa kako bi se  rizik od infekcije nakon procedure smanjio.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!