Eksplorativna kiretaža

ŠTA JE EKSPLORATIVNA KIRETAŽA?

Eksplorativna kiretaža je invazivna dijagnostička procedura kojom se  uklanja površinski sloj sluzokože materice i grlića materice u  dijagnostičke (otkrivanje i utvrđivanje bolesti) ili terapijske svrhe  (lečenje) i šalje na patohistološku (PH) analizu. Procedura traje između  15 i 30 minuta, a rezultati patohistologije biće gotovi za 5-7- dana.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Ova intervencija se radi u dijagnostičke (otkrivanje bolesti) i terapijske svrhe (lečenje).
• U dijagnostičke svrhe radi se kod: obilnih i/ili učestalih krvarenja,  krvarenja nakon menopauze, kod sumnje na maligni tumor materice  (patološki nalaz PAPA testa ili kolposkopije), ultrazvukom postavljene  sumnje na patološke promene u materici.
• U terapijske svrhe obavlja  se u slučaju: zaustavljanja krvarenja, evakuacije sadržaja iz materične  šupljine (plod, posteljica...), uklanjanja polipa ili mioma materice.

KAKO SE IZVODI?

Zauzećete isti položaj kao na ginekološkom pregledu. Ukoliko se  procedura obavlja u opštoj anesteziji nećete biti svesni. Nakon  adekvatne pripreme u opštoj ili lokalnoj anesteziji lekar u vaginu uvodi  instrument koji se zove spekulum kako bi ugledao grić materice. Nakon  toga širi (dilatira) kanal grlića materice, a zatim specijalnim  instrumentom određene veličine (kireta) uzima uzorak tkiva kanala grlića  materice i materične šupljine tako što „ljušti“ sluzokožu ovih  struktura.

POTENCIJALNI RIZICI

Komplikacije su retke i mogu uključivati: rascep zida materice,  povredu grlića materice, formiranje ožiljka na zidu materice, infekciju.

PRIPREMA

Za obavljanje ove intervencije neophodno je prethodno uraditi  kolposkopiju, Papa-Nikolau test (rezultat ne sme biti stariji od 6  meseci), bris grlića materice i isptivanje vaginalnog sekreta (rezultat  ne sme biti stariji od mesec dana). Ukoliko se procedura izvodi u opštoj  anesteziji potreban je pregled interniste.

NAKON PROCEDURE

• Nakon dan ili dva možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.
•  Period sledećeg menstrualnog krvarenja može doći ranije ili kasnije  nego što je očekivano i krvarenje može biti obilnije nego što je  uobičajeno (možete bezbedno koristiti tampone).
• Trebalo bi da se  sledećih četiri do šest nedelja suzdržavate od polnih odnosa kako bi se  rizik od infekcije nakon procedure smanjio.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
46.500,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!