Otoread - OAE - kontrola sluha kod novorođenčeta

ŠTA JE OTOREAD UREĐAJ?

Uređaj koji se zove   OtoRead (čitač otoakustičkih signala) je uređaj  za manuelnu (ručnu)   upotrebu koji ispituje funkciju unutrašnjeg uva  (spoljašnjih slušnih   ćelija) merenjem kohlearne emisije (signala koji  nastaju u unutrašnjem   uvu).

ŠTA JE UROĐENO OŠTEĆENJE SLUHA?

Urođeno   oštećenje sluha je poremećaj koji se javlja relativno često  kod   novorođenčadi (1-2/1000 novorođenčadi). Ukoliko se ne otkrije na  vreme   značajno utiče na razvoj govora (najčešće je razvoj govora  usporen).   Cilj ispitivanja OTOREAD uređajem je rano otkrivanje ovog  poremećaja   (zbog toga je najbolje da se ovo ispitivanje sprovede u  periodu od   rođenja do 3. meseca života deteta). Ukoliko se dokaže  postojanje   urođenog oštećenja sluha najbolje je da se sa terapijom  započne što   ranije (u prvih 6 meseci života). Adekvatna i brza  intervencija u ovom   periodu može omogućiti dalji normalan razvoj deteta,  zato što mozak u   ovom periodu života ima najveću mogućnost  prilagođavanja   (remodelovanja).

INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI?

  • U   cilju ranog otkrivanja (skrininga) poremećaja sluha kod  novorođenčadi  i  male dece u okviru kompletnog audiološkog ispitivanja  sluha.

KAKO SE IZVODI?

  • Ovaj   pregled se izvodi u ambulantnim uslovima i ne zahteva posebnu    akustički izolovanu prostoriju. Važno je da nema buke u okolini, jer to    remeti i produžava trajanje testa. Rezultat testa je dostupan na   ekranu i  u štampanoj formi. Nakon merenja uređaj čuva rezultate za oba   uha u  trajnoj memoriji.
  • OtoRead uređaj stvara niz tonova koje   usmerava u  ušni kanal, a nakon toga meri emisiju iz organa čula sluha  u  unutrašnjem  uvu (kohlee). Koristeći različite test frekvencije  ovaj  uređaj  procenjuje funkciju spoljašnjih slušnih ćelija u velikom  opsegu  frekvencija.
  • Ukoliko je rezultat ovog isptivanja  normalan -   najverovatnije dete ima normalan sluh. Kod dece čiji  rezultat nije   normalan - sprovodi se detaljnije ispitivanje (kod neke  dece može se   otkriti trajno oštećenje sluha).

POTENCIJALNI RIZICI

  • Ovo ispitivanje ne nosi nikakav rizik za dete i potpuno je bezbolno.
  • Nije potrebna posebna priprema deteta.
  • Kako bi se ispitivanje adekvatno obavilo poželjno je da dete bude sito i da ne plače.
zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
3.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!