Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne/parcijalne) deprivacije spavanja – deca

ŠTA JE ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)?

Elektroencefalografija   (EEG) je metoda kojom se registruje električna aktivnost mozga uz  pomoć  elektroda postavljenih na površinu glave. Elektroencefalograf je   grafički prikaz električne aktivnosti mozga koji se dobija ovim   snimanjem i koij lekar tumači i donosi određene zaključke. Snimanje   traje 20-40 minuta.

ŠTA JE EEG POSLE DEPRIVACIJA SNA?

EEG   posle deprivacija sna je snimanje koje se radi posle potpuno ili   delimično neprospavane noći (deprivacija/parcijalna deprivacija   spavanja). Cilj ovog ispitivanja je da se pacijent nespavanjem umori i   da ujutru zaspi u EEG kabinetu (tokom redovnog radnog vremena  kabineta).  Električna aktivnost mozga se snima u budnosti neposredno  pre spavanja,  po uspavljivanju, tokom spavanja i u budnom stanju nakon  spavanja.  Snimanje traje oko 90 minuta. Ovim snimanjem mogu se  registrovati  promene u električnoj aktivnosti mozga koje nije moguće  dobiti  standardnim EEG snimanjem, a koje su izuzetno značajne za  postavljanje  dijagnoze epilepsije i drugih bolesti.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Koristi   se u ispitivanju bolesnika koji su imali krize svesti, koji su gubili   svest ili u ispitivanju kriza svesti kod bolesnika kod kojih se  najčešće  javljaju noću.

KAKO SE IZVODI?

  • Postavlja se specijalna kapa na kojoj su elektrode ili se pojedinačne elektrode uz pomoć gela lepe na površinu glave.
  • Snimanje  se izvodi u ležećem ili sedećem položaju sa zatvorenim očima, u   poziciji koja je Vama ugodna. Prvo se snima osnovni EEG tokom 10   minuta.  Tokom snimanja osnovnog EEG-a biće potrebno da otvarate ili   zatvarate oči ili da dišete duboko. Na kraju snimanja se koristi   trepćuće svetlo.
  • Nakon toga se EEG snima kada spavate (oko sat vremena) i dok se budite.

POTENCIJALNI RIZICI

  • EEG snimanje je potpuno bezbolno

PRIPREMA

  • Noć pre testa ne smete da spavate.
  • Ukoliko se obavlja pregled nakon pacijalne deprivacije sna, smete da spavate najviše 4 sata.
  • Izbegavajte konzumiranje napitaka sa kofeinom (kafa, čaj, koka kola) zato što mogu uticati na rezultate ispitivanja.

NAKON PREGLEDA

Preporučuje se da se odmorite i naspavate i da tog dana ne upravljate motornim vozilom.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
16.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!