Neurolozi Bel Medic-a dijagnostikuju, prate, kontrolišu i leče niz stanja i bolesti, počevši od glavobolja (migrena), vrtoglavica i epilepsije, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest i druge demencije, multiple skleroze, Parkinsonove i bolesti nevoljnih pokreta (tremor, distonija i dr.)

U okviru lečenja glavobolja i drugih hroničnih (neuropatskih) bolnih stanja, u Bel Medic-u se mogu dijagnostikovati i lečiti sve vrste glavobolja, ali i različita hronična bolna stanja (glave, lica,  vrata i kičmenog stuba) koja nisu jasno uzrokovana reumatskim, vaskularnim ili hirurškim bolestima. U lečenju bolesti nevoljnih pokreta u Bel Medic-u se primenjuje botulinski toksin, čija je primena u medicini poznata više decenija.

BEL MEDIC Neurologija


doctors/59da4eab86752.jpg

neurolog

Prof. dr Marina Sveteldoctors/59da4e2141da8.jpg

neurolog

Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić
neurolog

Prof. dr Elka Stefanova
neuropsihijatar

Prof. dr Gordana Ocić
neurolog

Dr sci. med. Aleksandra Kačar
neurolog

Dr Dušica Smiljanić Miljkovićdoctors/59da4dcb41eac.jpg

neurolog

Dr Slavko Jankovićdoctors/59fdadc294bec.jpg

neuropsihijatar

Dr Biljana Kohen
neurolog

Dr Srđan Sretenovićdoctors/5c864cbb78d85.jpg

neuropsihijatar

Dr Vesna Lalićdoctors/59d79cae3b2f7.jpg

neurolog

Dr Boban Labovićdoctors/5d839277cbec6.jpg

neuropsihijatar

Mr sci.med. dr Mirjana JovanovićCopyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!