Neuropsihijatar

Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić

Nadežda Čovičković Šternić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Neurološki pregled, MMSE,  Davanje blokade paravertebralne musculature, Davanje Diprofosa u  karpalni tunel, blokada n. Occipitalis maior

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Acibadem Bel Medic
1978. - 2015. - Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije
1976. - Odeljenje za psihijatriju, Klinika za neuropsihijatriju, Klinički Centar Srbije
1985. - 2015. - Profesor, Katedra neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje
Uža specijalčizacija iz kliničke farmakologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1981. - Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1975. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva
Član Naučnog borda Centralno-Južno evropskog Društva za moždani udar (CEES)

Stručne aktivnosti
Predsednica  Republičke stručne komisije za nacionalne vodiče dobre kliničke prakse
Predsednica Nacionalnog Udruženja za neuroangiologiju
Rukovodilac Nacionalne škole za neuroangiologijuRukovodilac naučnih projekata Ministarstva prosvete i nauke RS (2002.-2007; 2007-2011; 2011 -)

Strani jezici
Engleski
Francuski

Posebna sfera interesovanja
Cerebrovaskularne  bolesti i posebno bolesti malih krvnih sudova mozga sa retkim uzrocima  moždanog udara, posebno kod mladih, Glavobolje i bolni sindromi,   Vaskularna demencija, ekstrapiramidna patologija

Dostignuća i priznanja
Nagrada ‘’Laza Lazarević’’ , Društva neurologa Srbije za životno delo