neurolog

Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić

 Nadežda Čovičković Šternić

neurolog

Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Neurološki pregled, MMSE,  Davanje blokade paravertebralne musculature, Davanje Diprofosa u  karpalni tunel, blokada n. Occipitalis maior

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

1978. - 2015. - Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije

1976. - Odeljenje za psihijatriju, Klinika za neuropsihijatriju, Klinički Centar Srbije

1985. - 2015. - Profesor, Katedra neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje:

Uža specijalčizacija iz kliničke farmakologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1981. - Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1975. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva:

Član Naučnog borda Centralno-Južno evropskog Društva za moždani udar (CEES)

Stručne aktivnosti:

Predsednica  Republičke stručne komisije za nacionalne vodiče dobre kliničke prakse

Predsednica Nacionalnog Udruženja za neuroangiologiju

Rukovodilac Nacionalne škole za neuroangiologijuRukovodilac naučnih projekata Ministarstva prosvete i nauke RS (2002.-2007; 2007-2011; 2011 -)

Strani jezici:

Engleski

Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Cerebrovaskularne  bolesti i posebno bolesti malih krvnih sudova mozga sa retkim uzrocima  moždanog udara, posebno kod mladih, Glavobolje i bolni sindromi,   Vaskularna demencija, ekstrapiramidna patologija

Dostignuća i priznanja:

Nagrada ‘’Laza Lazarević’’ , Društva neurologa Srbije za životno delo


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.