neurolog

Prof. dr Elka Stefanova

Prof. dr Elka Stefanova je specijalista neuropsihijatrije u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u lečenju neuroloških pacijenata. Kod profesorke Elke Stefanove možete zakazati preglede po sledećim pitanjima: demencije; blagi kognitivni poremećaj; Parkinskonove bolesti; Alzheimerove bolesti; tremora; problema sa pamćenjem i koncentracijom; drugih neurodegenerativnih bolesti; diskinezije. Radi na odeljenju za poremećaje pamćenja i demencije.

Profesor je na Medicinskom fakultetu. Autor i koautor je mnogobrojnih radova iz neuropsihijatrije. Redovno je predavač po pozivu na kongresima širom sveta.


Radno iskustvo:

  • od 1987: Klinika za neurologiju KCS, Odeljenje za nevoljne pokrete od 1987, Neuropsihijatar.
  • od 1989: Opšta bolnica Acibadem Bel Medic, Neurolog.
  • od 2004: Medicinski fakultet u Beogradu, Asistent
  • od 2010. Medicinski fakultet u Beogradu, profesor neurologije.

Obrazovanje:

  • 1984: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Osnovne studije.
  • 1989: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Magisterijum na temu: Neurospihološki poremećaji u dece sa kongenitalnim hipotiroidizmom.
  • 1992: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Specijalizacija iz neuropsihijatrije.
  • 1995: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija na temu: Proceduralno i deklarativno pamćenje u Parkinsonovoj bolesti i amnestičkom sindromu.

Članstvo:

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Evropska Federacija Neuroloških Društava

Jezici:
Govori engleski, švedski i francuski jezik.