neuropsihijatar

Prof. dr Vladimir Diligenski

Vladimir Diligenski

U Acibadem Bel Medic-u može obavljati:
Konsultativne psihijatrijske preglede, psihoterapije

Radno iskustvo
1995. -   Bel Medic  
1978.  -  psihijatar, Kliničko bolnički centar ,,Dr Dragiša Mišović’’, Beograd

Obrazovanje
1989.  Subspecijalizacija iz Konsultativne psihijatrije na Harvard Univerzitetu, Boston, SAD
1988.  Doktorat na temu ,,Preoperativne i postoperativne psihičke promene kod pacijentkinja sa histerektomijom'', Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1982.  Specijalizacija iz psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1976.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
2008.  Vanredni profesor na katedri za psihologiju, predmeti ,,Opšta i specijalna psihipatologija’’ i ,,Psihofarmakologija’’, Internacionalni fakultet u Subotici

Strani jezici
Engleski

Stručna usavršavanja u inostranstvu
1985. Tromesečno usavršavanje iz metodologije istraživanja, London

Dodatne edukacije
2007. Međunarodni sertifikat za EBMR (tehnike za posttraumatski stresni događaj)
1989. Sertifikat iz autogenog treninga

Publikacije
Objavio je preko 50 naučnih radova u domaćim i internacionalnim časopisima iz oblasti psihijatrije

Istraživački projekti
Učestvovao je u preko 20 međunarodnih projekata iz psihofarmakologije

Profesionalna članstva
Svetsko udruženje za klinička istraživanja (ACRP)
Američka psihijatrijska asocijacija (APA)

Posebna interesovanja
Anksiozni i panični poremećaj, psihofarmakologija