neuropsihijatar

Mr sci.med. dr Mirjana Jovanović

Mirjana Jovanović

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Epilepsije – deca i odrasli, uključujući i decu sa razvojnim poremećajima i autizmom
Glavobolje – deca i odrasli
Neurološki pregled
Psihijatrijski pregled i lečenje nepsihotičnih poremećaja i demencija
EEG – deca i odrasli

Radno mesto / Radno iskustvo
Institut za mentalno zdravlje, Beograd od 1984.
Odsek za epilepsije i kliničku neurofiziologiju
Šef Centra za glavobolje 2000-2010.
Ambulanta za glavobolje od 2010.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1982.
 • Specijalizacija iz neuropsihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1990.
 • Edukacija iz epileptologije i EEG-a, 1992.
 • Magisterijum iz hiperkinetskog poremećaja kod dece, grupa neuronauke, Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1995.
 • Internacionalna škola glavobolja Evropske Federacije za glavobolju, 2012.

Publikacije

 • Autor i koautor radova iz oblasti epilesija, glavobolja,  psihijatrijse i hiperkinetkog poremećaja – štampanih u domaćim i inostranim časopisima i saopštenih na domaćim i medjunaronim kongresima
 • Knjiga «Hiperaktivno dete», Zadužbina Andrejević,  2001.
 • Poglavlje u knjizi «Kulturni krug sredom» - anti-stigma program sa osobama sa mentalnim poremećajima (u štampi)
 • prevod poglavlja Internacionalne klasifikacije glavobolja,  III-beta verzije, Nacionalno udruženje glavobolja Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu, 2014.

Profesionalna članstva

 • član osnivačkog odbora i aktivni član Nacionalnog udruženja za glavobolju Srbije, osnovanog 2011.
 • generalni sekretar Saveza liga za borbu protiv epilepsije 1986 – 1992.
 • član Anti-stigma sekcije Svetskog udruženja psihijatara, od 2006.

Stručne aktivnosti

 • predavanja o dijagnostici i terapiji glavobolja u Beogradu i gradovima Srbije, za lekare i farmaceute, akreditovano od strane ZS, 2013-14.
 • aktivno i pasivno učešće na Epileptološkim školama i EEG-radionicama Lige za boru protiv epilepsije Srbije
 • stručni boravak u Centru za epilepsiju i Centru za glavobolju Neurološkog  instituta u Montrealu, Kanada, 2008-09.
 • učešće u medjunarodnoj studiji Evopskog udruženja glavobolja, pod pokroviteljstvom SZO «Migrena dece i adolescenata – opterećenje bolešću», kao glavni istraživač za Srbiju, 2014-16.

Strani jezici
Engleski i francuski

Posebna sfera interesovanja
Dijagnostika i lečenje primarnih glavobolja

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!