neuropsihijatar

Mr sci.med. dr Mirjana Jovanović

 Mirjana Jovanović

neuropsihijatar

Mr sci.med. dr Mirjana Jovanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Epilepsije – deca i odrasli, uključujući i decu sa razvojnim poremećajima i autizmom

Glavobolje – deca i odrasli

Neurološki pregled

Psihijatrijski pregled i lečenje nepsihotičnih poremećaja i demencija

EEG – deca i odrasli

Radno mesto / Radno iskustvo:

Institut za mentalno zdravlje, Beograd od 1984.

Odsek za epilepsije i kliničku neurofiziologiju

Šef Centra za glavobolje 2000-2010.

Ambulanta za glavobolje od 2010.

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1982.

•    Specijalizacija iz neuropsihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1990.

•    Edukacija iz epileptologije i EEG-a, 1992.

•    Magisterijum iz hiperkinetskog poremećaja kod dece, grupa neuronauke, Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1995.

•    Internacionalna škola glavobolja Evropske Federacije za glavobolju, 2012.

Publikacije:

•  Autor i koautor radova iz oblasti epilesija, glavobolja,  psihijatrijse i hiperkinetkog poremećaja – štampanih u domaćim i inostranim časopisima i saopštenih na domaćim i medjunaronim kongresima

•  Knjiga «Hiperaktivno dete», Zadužbina Andrejević,  2001.

•  Poglavlje u knjizi «Kulturni krug sredom» - anti-stigma program sa osobama sa mentalnim poremećajima (u štampi)

prevod poglavlja Internacionalne klasifikacije glavobolja,  III-beta verzije, Nacionalno udruženje glavobolja Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu, 2014.

Profesionalna članstva:

•    član osnivačkog odbora i aktivni član Nacionalnog udruženja za glavobolju Srbije, osnovanog 2011.

•    generalni sekretar Saveza liga za borbu protiv epilepsije 1986 – 1992.

•    član Anti-stigma sekcije Svetskog udruženja psihijatara, od 2006.

Stručne aktivnosti:

•  predavanja o dijagnostici i terapiji glavobolja u Beogradu i gradovima Srbije, za lekare i farmaceute, akreditovano od strane ZS, 2013-14.

•  aktivno i pasivno učešće na Epileptološkim školama i EEG-radionicama Lige za boru protiv epilepsije Srbije

•  stručni boravak u Centru za epilepsiju i Centru za glavobolju Neurološkog  instituta u Montrealu, Kanada, 2008-09.

učešće u medjunarodnoj studiji Evopskog udruženja glavobolja, pod pokroviteljstvom SZO «Migrena dece i adolescenata – opterećenje bolešću», kao glavni istraživač za Srbiju, 2014-16.

Strani jezici:

Engleski i francuski

Posebna sfera interesovanja:

Dijagnostika i lečenje primarnih glavobolja


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!