neurolog

Prof. dr Marina Svetel

 Marina Svetel

neurolog

Prof. dr Marina Svetel

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Neurološke preglede, aplikacija botulinskog toksina kod pacijenata sa fokalnim distonijama

Radno mesto / Radno iskustvo:

1996. - Bel Medic

1985. - Odeljenje za degenerativne bolesti, Klinika za neurologiju, Kliničkin centar Srbij (KSC), Beograd

1984. Odeljenje za hematoonkologiju, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

Obrazovanje:

1994. - Doktorat medicinskih nauka, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1989. - Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1988. - Magistar medicinskih nauka, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1982. - Doktor medicine, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručne aktivnosti:

Profesor, katedra Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici:

Engleski

Ruski

Posebna sfera interesovanja:

Bolesti nevoljnih pokreta: Parkinsonova bolest, distonija, Wilsonova bolest, parkinsonizam, tikovi, druge diskinezije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!