neurolog

Prof. dr Marina Svetel

Marina Svetel

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Neurološke preglede, aplikacija botulinskog toksina kod pacijenata sa fokalnim distonijama

Radno mesto / Radno iskustvo:
1996. - Acibadem Bel Medic
1985. - Odeljenje za degenerativne bolesti, Klinika za neurologiju, Kliničkin centar Srbij (KSC), Beograd
1984. Odeljenje za hematoonkologiju, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

Obrazovanje:
1994. - Doktorat medicinskih nauka, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989. - Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1988. - Magistar medicinskih nauka, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1982. - Doktor medicine, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručne aktivnosti:
Profesor, katedra Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici:
Engleski
Ruski

Posebna sfera interesovanja:
Bolesti nevoljnih pokreta: Parkinsonova bolest, distonija, Wilsonova bolest, parkinsonizam, tikovi, druge diskinezije