psihijatar

Doc.dr Žana Stanković

Radno mesto / Radno iskustvo:

 • 2018. - Acibadem Bel Medic, šef Kabineta za Konsulativnu-lijazon psihijatriju, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd
 • 2001. - 2015. - Načelnik Polikliničko-dijagnostičkog odeljenja, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd
 • 1990. - Kliničko odeljenje za afektivne poremećaje, Klinika za psihijatriju Klinički centar Srbije, Beograd
 • 1988. - Kliničko odeljenje, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd, Drajzerova 44
 • 1982. - Zdravstveni centar Smederevo-opšta praksa, specijalizacija
 • 1981. - Farmaceutska kompanija Pliva, Zagreb-Product Manager

Obrazovanje
2011.  Doktor medicinskih nauka, oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2004.  Magistar medicinskih nauka, oblast Biološka psihijatrija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1995.  Uža specijalizacija iz kliničke farmakologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u  Beogradu
1987.  Specijalizacija iz neuropsihijatrije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1979.  Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
1996.  Nagrada Američkog Biografskog Instituta (American Biographical Institute Award)
2015. Docent na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
2001. Zvanje Primarijusa, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
2011. European Psychiatric Association (EPA) CME Course in Consultation-Liaison Psychiatry and  Psychosomatics, Berlin, Germany
2010.  Dobra klinička praksa u kliničkim studijama (Good Clinical Practice  (GCP) in clinical trials training) (Sekcija za kliničku farmakologiju  Srpskog lekarskog društva) (SLD), Beograd, Srbija
2014. Elektronska  poster prezentacija “Correlates of qulity of life in patients with type 2  diabetes” na Evropskom kongresu psihijatrije u Minhenu, 1-4 mart,  [European Congress of Psychiatry (EPA), Munich, Germany, March 1-4,  2014]  
2012. Plenarno predavanje “Psihosomatski aspekti  depresivnosti”, u okviru koga predavanje po pozivu “Komorbiditet  depresije i Diabetes mellitusa tipa 2” na XVII kongresu lekara Srbije i  III kongresu lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem,  Beograd, Srbija
1997. Usmena prezentacija “The efficacy of RIMA in  treatment of iatrogenic parkinsonism with depression“ na Svetskom  kongresu biološke psihijatrije u Nici, 1997 (World Congress of  Biological Psychiatry, Nice, France, June 22-27,)
1996. Usmena  prezentacija “Resistant depression-concept and therapy  approach”  na  Evropskom kongresu psihijatrije u Londonu, [European Congress of  Psychiatry (EPA), London, United Kingdom

Publikacije
104 članka u međunarodnim i domaćim  časopisima, poglavlja u knigama, prvi ili jedini autor u 76 (73%). 8  članaka (7-prvi autor) objavljeno u časopisima u Medline-u. Broj radova  sa SCI (SSCI) liste-5. Ukupan broj citata-47, bez autocitata, prema  indeksnoj bazi Scopus i VOS. Recenzent po pozivu za strane časopise iz  oblasti psihijatrije [vrhunski međunarodni časopis Journal of Affective  Disorders (Current Content) (M21), istaknuti međunarodni časopis  Neuropsychiatric Disease and Treatment (M22) i međunarodni časopisi the  Journal of Diabetology (M23) i International Journal of Diabetes in  Developing Countries (M23)].

Profesionalna članstva

 • Evropska psihijatrijska asocijacija (EPA)
 • Evropsko udruženje kliničke farmakologije i terapije (EACPT)
 • Internacionalna unija za bazičnu i kliničku farmakologiju  (IUPHAR)
 • Uređivački odbor časopisa the Journal of Diabetes and Metabolic Syndrome Disorders (2014-)
 • Uređivački odbor časopisa nacionalnog značaja Engrami (2005-)  
 • Udruženje psihijatara Srbije (UPS)
 • Član Skupštine Srpskog lekarskog društva (SLD)
 • Srpsko farmakološko drustvo
 • Društvo za biološku psihijatriju

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Psihofarmakologija, Psihotični poremećaji, Psihosomatika, Konsultativna-lijazon psihijatrija