Hronična bolna stanja

Pored glavobolja, a neretko i zajedno sa njima, ljudi često pate od različitih bolova u predelu lica, vrata, leđa, ruku i/ili nogu. Ti bolovi mogu biti uzrokovani jasnim reumatskim, ortopedskim, vaskularnim ili drugim zdravstvenim ili hirurškim stanjima, i tada se leče prema savetima odgovarajućih specijalista. Događa se, međutim, da su takvi bolovi neuropatski, uzrokovani patološkim nadražajima perifernih nerava ili moždanih centara za bol. Mogu da imaju različite uzroke, vezane za neka druga stanja i bolesti, ali često su samo posledica promena kroz koje telo prolazi u procesu starenja.

Lečenje neuropatskih bolova

Pored eventualnog lečenja osnovne bolesti (npr. dijabetesa), neuropatska bolna stanja zahtevaju i specijalizovan neurološki tretman.
Osnovni principi dijagnostike i lečenja slični su kao kod glavobolja, samo što se kod hroničnih bolnih stanja uzrokovanih trajnim poremećajima ili hroničnim bolestima, terapija bola često mora primenjivati neprekidno.


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!