neuropsihijatar

Prof. dr Gordana Ocić

no profile

neuropsihijatar

Prof. dr Gordana Ocić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Neurološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, tumačenje CT snimaka

Radno mesto / Radno iskustvo:

2000.  -  Bel Medic

1998.  -  Redovni profesor na katedri neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1970.  -  specijalista neuropsihijatrije, Institut za neurologiju, Klinički centar Srbije

Obrazovanje:

1981. - Doktorat na temu »Agramatizam kod afazičnih sindroma«

1979. - Magisterijum iz oblasti neuropsihologije, tema » Kliničke manifestacije temporalnog režnja«

1975. - Specijalizacija iz neuropsihijatrije

1968. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Usavršavala se u Rusiji 1981. 1987. i 1988. godine

Studijski boravci u Minhenu, Nemačka, Milanu, Italija i Ahenu, Nemačka

Publikacije:

Preko 300 naučno stručnih radova

Pogledajte PubMed listing publikacija

Stručne aktivnosti:

Rukovodilac na projektu »Funkcionalna dijagnostika Alchajmerove bolesti«

Radi na projektima: » Zatvorene povrede glave«, »Demencija i Alchajmerova bolest«

Posebna sfera interesovanja:

Alchajmerova bolest, demencija

Dostignuća i priznanja:

Dobitnik je brojnih priznanja od strane Srpskog Lekarskog Društva


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.