neuropsihijatar

Prof. dr Gordana Ocić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Neurološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, tumačenje CT snimaka

Radno mesto / Radno iskustvo:
2000.  -  Acibadem Bel Medic
1998.  -  Redovni profesor na katedri neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1970.  -  specijalista neuropsihijatrije, Institut za neurologiju, Klinički centar Srbije

Obrazovanje:
1981. - Doktorat na temu »Agramatizam kod afazičnih sindroma«
1979. - Magisterijum iz oblasti neuropsihologije, tema » Kliničke manifestacije temporalnog režnja«
1975. - Specijalizacija iz neuropsihijatrije
1968. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Usavršavala se u Rusiji 1981. 1987. i 1988. godine
Studijski boravci u Minhenu, Nemačka, Milanu, Italija i Ahenu, Nemačka

Publikacije:
Preko 300 naučno stručnih radova
Pogledajte PubMed listing publikacija

Stručne aktivnosti:
Rukovodilac na projektu »Funkcionalna dijagnostika Alchajmerove bolesti«
Radi na projektima: » Zatvorene povrede glave«, »Demencija i Alchajmerova bolest«

Posebna sfera interesovanja:
Alchajmerova bolest, demencija

Dostignuća i priznanja:
Dobitnik je brojnih priznanja od strane Srpskog Lekarskog Društva