neurolog

Dr Boban Labović

Boban Labović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Neurološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, transkranijalni doppler glave i vrata

Radno mesto / Radno iskustvo:
2008. - Acibadem Bel Medic (konsultant)
2003. - Vojnomedicinska akademija
2001. - Vojnomedicinski centar u Podgorici
2001. - Klinički centar Crne Gore u Podgorici

Obrazovanje:
2007. - Specijalista neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1999. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2009. - Škola za neuroangiologiju, Klinički centar Srbije, Vojnomedicinska  akademija, KBC ,,Dr Dragiša Mišović'' i specijalna bolnica ,,Sveti  Sava''
2007. - Studijski boravak iz oblasti Parkinsonove bolesti i multiple skleroze, Grčka  
2006. - Studijski boravak iz oblasti Parkinsonove bolesti i multiple skleroze, Bugarska
2005. - Studijski boravak iz oblasti Parkinsonove bolesti i multiple skleroze, Bugarska