Neurolog

Dr Žarko Petrović

Žarko Petrović

U Bel Medicu radi: od oktobra 2020

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 16 godina KBC Zemun, višegodišnji šef jedinice za moždane udare, poslednjih godinu dana načelnik Urgentne službe i JIL Neurološke bolnice  KBC Zemun

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet u Beogradu

Stručna usavršavanja

 • specijalizacija iz Neurologije 2012,
 • evocirani potencijali 2013,
 • CDS mav 2016.

Publikacije

 • autor i urednik atlasa anatomije CNS i histologije,
 • autor i koautor više radova objavljenih na kongresima i seminarima u zemlji i inostranstvu

Profesionalna članstva

 • Društvo neurologa Srbije,
 • EFNS, EAN

Stručne aktivnosti

 • primarni istraživač i saradnik u više međunarodnih kliničkih studija u domenu MS i CVB 

Strani jezici

 • Engleski konverzacijski nivo,  nemački srednji nivo, italijanski početni nivo

Posebna sfera interesovanja:

 • Opšta i vaskularna neurologija, 
 • demijelinizaciona oboljenja CNS