BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - kod dece - dr Mikić

ŠTA JE BERA TEST?

BERA je otoneurološki test kojim se ispituje slušna (auditivna)  funkcija moždanog stabla u odgovoru na zvučne stimuluse. Samo testiranje  i tumačenje rezultata vrši lekar audiolog-specijalista  otorinolaringologije. Ovim testom moguće je proceniti brzinu prolaska  nervnog impulsa kroz slušni živac. Pregled traje 1 sat.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

  • Zdrav slušni živac prenosi nervne impulse od unutrašnjeg uva  (kohlee) do moždanog stabla poznatom brzinom. Ovim ispitivanjem može se  utvrditi brzina kojom nervni impulsi stižu u produženu moždinu i više  nivoe centralnog nervnog sistema (CNS-a) i da li postoji kašnjenje koje  može ukazati na postojanje oboljenja slušnog živca. Na ovaj način se  može utvrditi tip (konduktivno ili senzorineuralno), stepen (prag sluha)  i mesto oštećenja sluha (unutrašnje uvo ili viši delovi slušnog puta).
  • Pored određivanja praga sluha, BERA se koristi i u otoneurološkoj  dijagnostici kod pacijenata sa jednostranim ili asimetričnim oštećenjem  sluha (tumori slušnog živca, tumori moždanog stabla, različite  neurološke bolesti-multipla skleroza, senzomotorna degenerativna  neuropatija i dr.).

KAKO SE IZVODI?

  • BERA je objektivna metoda koja ne zavisi od saradnje pacijenta. Izvodi se u ležećem položaju. Poželjno je da budete mirni ili da  spavate. Kod dece se izvodi u budnom stanju, prirodnom snu, sedaciji ili  retko u kratkotrajnoj anesteziji.
  • Preko slušalica puštaju se  različiti zvukovi. Ovim testom meri se promena električne aktivnosti  mozga (EEG) pri emitovanju zvučnih stimulusa. Preko elektroda koje se  postavljaju na površinu glave (na predeo iza uva, čelo i teme)  registruju se električni potencijali koji se stvaraju u slušnom putu u  prvih deset milisekundi nakon zvučne stimulacije. Nalaz se interpretira  na osnovu dobijenih talasa koje uređaj registruje.

POTENCIJALNI RIZICI

Procedura ne nosi nikakav rizik od komplikacija i nije bolna.

PRIPREMA

  • Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.
  • Ukoliko imate prethodnu medicinsku dokumentaciju ponesite je sa sobom.
zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
Kontaktirajte nas