Magnetna rezonanca dojki

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA DOJKE?

Magnetna  rezonanca (MRI) je imidžing tehnika koja koristi magnetno  polje i  impulse radiotalasne energije u cilju pravljenja slike organa,  tkiva i  struktura unutar tela. Magnetna rezonanca pruža drugačiji vid   informacija u odnosu na rentgensko snimanje, ultrazvuk ili skener   (kompjuterizovanu tomografiju-CT). Uz pomoć magnetne rezonance moguće  je  uočiti probleme koji nije moguće videti drugim tehnikama. Za  snimanje  magnetnom rezonancom deo tela koji se snima postavlja se  unutar  specijalne mašine u kojoj se nalazi veliki magnet. Slike  dobijene ovom  metodom mogu se sačuvati na kompjuteru ukoliko je  potrebno. Ove slike se  takođe mogu koristiti i u operacionoj sali tokom  operacije. Za snimanja  određenih regija tela može biti potrebno  davanja kontrastnog sredstva,  kako bi slika bila jasnija. Porcedura je  bezbolna i traje oko sat  vremena.

ZAŠTO SE PRIMENJUJE / INDIKACIJE

•  Magnetna rezonanca dojke nije zamena za mamografiju ili ultrazvučno   snimanje dojke, već predstavlja metodu kojom se mogu dobiti dodatne   infromacije o građi dojke ili eventualnim promenama na njoj.
•   Magnetna rezonanca dojke može biti metoda za rano otkrivanje (skrining)   raka dojke i to kod žena koje imaju visok rizik od nastanka raka  dojke.  Visok rizik od nastanka raka dojke imaju žene sa porodičnim  opterećenjem  (žene čija je majka ili sestra imala rak dojke pre 50-te  godine, ili su  tetke ili rođake sa očeve strane imale rak dojke), koje  imaju rođake  koje su imale rak jajnika.
• Magnetna rezonanca dojke  ima ulogu u  proceni proširenosti raka dojke kod žena kod kojih je rak  dojke prvi put  otkriven. Uz pomoć MR snimanja može se proceniti koje je  veličine  tumorska masa, da li postoji još tumorskih masa u istoj  dojci, da li  tumor zahvata okolni mišić, da li je zahvaćena druga dojka  i da li  postoje uvećani limfni čvorovi koji mogu predstavljaju znak  širenja  bolesti van dojke.
• Ovo snimanje može omogućiti dalju  procenu  promena viđenih na mamografiji ili na ultrazvučnom pregledu. Uz  pomoć MR  dojke može se proceniti da li je potrebna biopsija promene na  dojci ili  je potrebno samo praćenje promene.
• Ova metoda ima  velikog značaja  tokom praćenja bolesnica koje su imale rak dojke. Na  mamografiji  ožiljci na dojci od operacije ili ponovna pojava zloćudne  tumorske mase  mogu izgledati isto. Uz pomoć magnetne rezonnce dojjke  moguće je  proceniti da li je promena vižena mamografijom ili otkrivena  fizikalnim  pregledom dojke normalnog izgleda i građe, ožiljak ili rak.
•   Magnetna rezonanca se koristi u praćenju efekata hemioterapije kada se   ona primenjuje u cilju smanjivanja tumorske mase pred operaciju   (neoadjuvantna hemioterapija).
• Magnetna rezonanca dojke se može   koristiti i u cilju utvrđivanja stanja implanta nakon ugradnje ili   utvrđivanja potencijalne rupture (pucanja) implanta.

KAKO SE IZVODI?

•  Mašina za magnetnu rezonancu izgleda kao velika cev sa krajevima  koji  su otvoreni. Snimanje se izvodi tako što ćete leći na sto koji se   pokreće ka jednom otvoru mašine. Zdravstveni radnik će Vas posmatrati   tokom snimanja iz susedne sobe. Tokom samog snimanja moći ćete da   pričate preko mikrofona.
• Ova mašina stvara jako magnetno polje oko   Vas i usmerava radio talase ka Vašem telu. Sama procedura je bezbolna.   Nećete osećati postojanje magnetnog polja ili radio talasa oko Vas.
•   Tokom snimanja magnetnom rezonancom sama mašina proizvodi ponavljanje   zvukove i buku. Ukoliko su Vam ovi zvukovi neprijatni potrudićemo se da   Vam obezbedimo muziku kako biste se opustili. Ukoliko Vam smeta tesan   prostor unutar mašine i čini Vas nervoznim, potrebno je da razgovarate   sa svojim lekarom pre procedure. Ukoliko postoji potreba, u  konsultaciji  sa lekarom, možete uzeti lek za smirenje.
• Ponekad je  potrebno  korišćenje kontrastnog sredstva (gadolinijum) koji se najčešće  ubrizgava  preko vene ruke (intravenski). Kontrastno sredstvo omogućava  jasnije  viđenje određenih detalja. Kontrastno sredstvo koje se koristi  tokom  snimanja magnetnom rezonancom ređe izaziva alergijske reakcije, u  odnosu  na kontrastno sredstvo koje se koristi tokom skenerskog (CT)  snimanja.
•  Tokom snimanja magnetnom rezonancom biće potrebno da  najveći deo  vremena budete mirni kako bi slike bile jasne. Tokom samog  snimanja  zdravstveni radnik će Vas, ukoliko je potrebno, zamoliti da  obavljate  određene radnje, kao što je primicanje palca ostalim prstima  ili  odgovaranja na jednostavna pitanja. Ove aktivnosti pospešuju  aktivaciju  određenih centara u mozgu.

PRIPREMA

•  Pre snimanja magnetnom rezonancom možete jesti normalno i uzeti  lekove  koje uzimate u okviru redovne terapije. Može biti potrebno da  uklonite  nakit, šnale u kosi, naošare za vid, sat, veštačku vilicu,  slušna  pomagala ili periku.

NAKON SNIMANJA

• Ukoliko tokom snimanja niste bili sedirani, možete se odmah vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
25.000,00