Procena rezerve koronarnog protoka (CFR/ adenozinski test)

ADENOZINSKI TEST PROCENE REZERVE KORONARNOG PROTOKA (CFR)


Rezerva koronarnog protoka (CFR) predstavlja maksimalno moguće povećanje količine protoka krvi kroz koronarnu (srčanu) arteriju u odnosu na protok koji je prisutan u stanju mirovanja.

U uslovima kada postoji suženje srčane arterije, postoji mogućnost  smanjenja  sposobnosti samoregulacije protoka krvi.

Da bi se ispitala ova sposobnost, intravenski se daje injekcija adenozina, leka koji može višestruko povećati protok kroz srčane arterije ako u njima nema suženja, ili ako to suženje nije značajno.

Test kojim se vrši ova procena zove se test procene rezerve koronarnog protoka.  


INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI TEST PROCENE REZERVE KORONARNOG PROTOKA (CRF TEST)?

Test procene reserve koronarnog protoka se radi kod hroničnih srčanih bolesnika koji imaju:

 • koronarnu bolest
 • srčanu insuficijenciju
 • kardiomiopatiju.


KAKO SE IZVODI TEST PROCENE REZERVE KORONARNOG PROTOKA?

Ovaj test se izvodi tako što lekar koji izvodi test, prvo na ultrazvučnom aparatu izmeri brzinu protoka kroz srčanu arteriju. Zatim se kroz venu ubrizga doza adenozina. To traje oko 2 minuta. Sve vreme lekar prati protok krvi kroz srčane arterije na ultrazvučnom aparatu. tj. pre, za vreme i nakon davanja adenozina. Ukoliko je odnos brzina protoka nakon davanja injekcija i pre davanja injekcija >2 -- smatra se da je očuvana rezerva protoka i tada se po pravilu ne rade invazivne procedure za lečenje suženja srčane arterije, već se nastavlja (ili započinje) medikamentno lečenje.


POTENCIJALNI RIZICI TEST PROCENE REZERVE KORONARNOG PROTOKA (CFR TESTA)

Neohpodno je lekaru pre testa, ako Vas kojim slučajem to nije pitao, saopštiti ukoliko imate ASTMU, posebno ako nije dobro kontrolisana! Takođe je potrebno kazati ukoliko ste skloni padovima krvnog pritiska i epizodama sporog srčanog ritma!

Tokom primanja injekcije adenozina pacijent može dobiti:

 • crvenilo lica, 
 • ubrzati disanje, 
 • osetiti blagu glavobolju, 
 • stezanje u grudima,
 • osećaj lupanja srca,
 •  pad krvnog pritiska
 •  i nesvesticu. 

Ove tegobe najčešče prolaze veoma brzo po prestanku davanja injekcije.

Teži neželjeni efekti se po pravilu dešavaju retko (1 osoba u 1500 slučajeva tokom davanja injekcije) i to su:

 • zastoj srčanog rada, kada se mora upotrebiti privremeni pejsmejeker srca ako lekovima ne može da se reguliše srčani rad
 • izraženo ubrzanje srčanog rada (tahikardija), kada se mora primeniti defibrilator odnosno DC šok
 • jak  bol u grudima, srčani udar i osećaj veoma izraženog gušenja  što takođe iziskuje medikamentno lečenje.

Veoma retko (1 osoba u 10 000 slučajeva tokom davanja injekcije adenozina i testa) može nastupiti smrt pacijenta.


PRIPREMA ZA TEST PROCENE REZERVE KORONARNOG PROTOKA (CFR TEST)

Pre nego što se pacijent podvrgne testu procene reserve koronarnog protoka 24 sata pre testa ne sme da:

 • Jede
 • Puši
 • Konzumira napitke koji sadrže kofein (uključujući i kafu bez kofeina!):
  • crni i zeleničaj,
  • Coka Colu , Pepsi, Coctu (uključujući i verzije bez kofeina), 
  • energetska pića (Red Bull, Guaranu i sl), 
  • napitke koji sadrže kokos
  • napitke koji sadrže čokoladu 
 • Jede čokoladu.


OPRAVAK NAKON TEST PROCENE REZERVE KORONARNOG PROTOKA (CRF TESTA)

Nakon testa, pod uslovom da nije došlo do komplikacija,  ili ako lekar ne naglasi drugačije, pacijent može odmah da se vrati svojim uobičajenim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
18.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!