Audiometrija

ŠTA JE AUDIOMETRIJA?

Audiometrija je neinvazivna dijagnostička procedura kojom se ispituje  sluh i utvrđuje postojanje oštećenja sluha, kao i mesto i stepen  eventualnog ošetećenja. Radi se u sklopu rutinskog ispitivanja sluha ili  kod ispitanika sa već registrovanim oštećenjem sluha. Može se raditi i  kod dece nakon pete godine života. Ispitivanje je potpuno bezbolno i  komforno i traje oko 20 minuta.

KAKO SE IZVODI?

• Audiometrija se izvodi uz pomoć slušalica preko kojih se puštaju  zvukovi i glasovi različite jačine i frekvencije (na svako uvo posebno).  Lekar će Vas zamoliti da podignete ruku ili pritisnete taster odmah  kada čujete određeni zvuk ili glas. Na taj način lekar audiolog ispituje  raspon Vašeg sluha na oba uva.
• Kod dece se testiranje izvodi na  isti način, sa tim što se kod njih prate pokreti tela i/ili očnih  jabučica. S obzirom da je kod dece na ovaj način veoma teško ispitivati  sluh rezultati ovog testa nisu u potpunosti validni u dečijoj  populaciji.
• Grafički zapis koji se dobija audiometrijom naziva se  audiogram i predstavlja slušno polje ispitanika prikazujući raspon svih  intenziteta i frekvencija zvukova koje ispitanik čuje. Obično se  prikazuje kao tabela koja na horizontalnoj osi ima unete vrednosti  frekvence zvukova, a na vertikalnoj osi jačinu zvukova.

POTENCIJALNI RIZICI

Ovaj test ne nosi nikakav rizik, potpuno je bezbolan i komforan.

PRIPREMA

Procedura ne zahteva posebnu pripremu..

• Ponesite sa sobom svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

NAKON AUDIOMETRIJE

Lekar će Vam odmah saopštiti rezultate ispitivanja. Možete se odmah vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
4.620,00