CK (kreatin kinaza)

Srčani markeri

CK (kreatin kinaza)

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da bi se otkrila i pratila oštećenja mišića; kao pomoć u dijagnostici  poremećaja povezanih sa oštećenjem mišića; kod dijagnostika infarkta  miokarda, ovaj test je zamenjan Troponinom I i T
koji su specifičniji za srčano tkivo, ali nekada može da bude koristan pri dijagnostici naredne infarkcije.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod pacijent koji imaju mišićnu slabost, bolove u mišićima ili taman  urin, a lekar sumnja na oštećenje mišića; ponekada da se prati tok  bolesti.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.