D-dimer

Koagulacija

ŠTA JE D DIMER?

D dimer je produkt degradacije (razlaganja) fibrina i ukazuje na aktuelnu aktivaciju procesa zgrušavanja krvi.

KADA SE RADI ANALIZA?

Merenje nivoa D dimera u krvi se radi u cilju otkrivanja ili  isključivanja duboke venske tromboze, plućne embolije, diseminovane  intravaskularne koagulacije (DIK) ili praćenja ovih stanja.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!