CA 19-9

Tumor markeri

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Kao pomoć u diferenciranju tumora pankreasa i drugih stanja, kao i da  bi se pratio odgovor na terapiju tumora i da bi se pratio povratak  bolesti.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kada lekar sumnja na tumor pankreasa kao i da se prati terapija tumora pankreasa.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!