Detekcija Rh antitela

Hematološke analize

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

U cilju detekcije antitela usmerenih na Rh antigen eritrocita.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kada se pacijent prirema za transfuziju, tokom trudnoće i prilikom  prirema za porođaj žena koje su Rh negativne, a koje nose dete koje je  Rh pozitivno.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!