Insulin

Markeri dijabetesa

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da se proceni produkcija produkcija insulina u beta ćelijama  pankreasa, kao pomoć u dijagnostici tumora koji produkuju  insulin(insulinoma), da se odredi uzrok niskog nivo glukoze u krvi  (hipoglikemije), kao pomoć u identifikovanju insulinske rezistencije i  da se kod dijabetesa tipa 2 proceni kada je potrebno da se sa oralne  terapiju zameniti insulinskom.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju nizak nivo glukoze sa simptomima kao što su  znojenje, vrtoglavica, glad, drhtanje; kod osoba obolelih od dijabetesa  kad lekar želi da proceni da li pankreas proizvodi dovoljno insulina;  kada lekar sumnja na insulinsku rezistenciju.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Uglavnom se zahteva noćno gladovanje od najmanje 8-10 sati bez hrane,  ali nekada lekar može da zahteva glukoza tolerans test. Glukoza  tolerans test se radi tako što se


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!