Proteini u urinu

Urin

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

U cilju otkrivanja povećane koncetracija proteina u urinu, u cilju  procene i praćenja funkcije bubrega I otkrivanja oštećenja bubrega.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kao deo rutinskog pregleda urina, kod osoba koje imaju bubrežnu bolest ili stanje koje utiče na funkciju bubrega.

KAKO SE UZIMA UZORAK

Kao uzorak može da posluži nasumičan uzorak urina ili uzorak 24-časovnog urina.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!