Proteini u urinu

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

U cilju otkrivanja povećane koncetracija proteina u urinu, u cilju  procene i praćenja funkcije bubrega I otkrivanja oštećenja bubrega.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kao deo rutinskog pregleda urina, kod osoba koje imaju bubrežnu bolest ili stanje koje utiče na funkciju bubrega.

KAKO SE UZIMA UZORAK

Kao uzorak može da posluži nasumičan uzorak urina ili uzorak 24-časovnog urina.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
900,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!