Kreatinin

Biohemija

ŠTA JE KREATININ?

Kreatinin je organsko jedinjenje koje u ljudskom telu nastaje kao  sporedni produkt metabolizma proteina (razgradnjom kreatin fosfata u  mišićima). Iz tela ga izlučuju bubrezi mokraćom, u kojoj ga ima u  najvećoj koncentraciji. Ukoliko bubrezi ne funckionišu normalno može  doći do nagomilavanja kreatinina u krvi.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Laboratorijsko određivanje kreatinina izvodi se u cilju procene  bubrežne funkcije. Na osnovu nivoa serumskog kreatinina u krvi može se  proceniti i brzina glomerulane flitracije. Nivo kreatinina se može  meriti i u mokraći.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci ili se kao uzorak koristi 24-časovni urin.

PRIPREMA

Preporučuje se uzdržavanje od unosa mesa neposredno pre uzimanja krvi za ovu analizu.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!