Ukupni bilirubin

Biohemija

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da bi se otkrile i pratile bolesti jetre ili hemolitična anemija; da bi se pratila žutica novorođenčadi.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju znake i simptome oštećenja i oboljenja jetre,  blokadu žučnih kanala, hemolitičnu anemiju ili metabolički poremećaj  povezan sa jetrom; žuticu kod novorođenčadi.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci. Kao uzorak može da posluži  uzorak kapilarne krvi kod novorođenčadi, mada se sve više koriste  neinvazivni transkutani bilirubinometri.

PRIPREMA

Uglavnom se zahteva noćno gladovanje od najmanje 8-10 sati bez hrane.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!