VITAMIN D 25-OH total

Vitamini

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da se proceni da li postoji nedostatak vitamina D, kod pacijenata koji primaju suplemente sa vitaminom D da se proceni da li je terapija adekvatna.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju poremećene nivoe kalcijuma, fosfata i PTH-a; kod osoba koje pokazuju znake i simptome oboljenja kostiju; kod osoba koje su u riziku od nastanka nedostatka vitamina D; pre početka terapije osteoporoze i periodično pri praćenju efikasnosti terapije vitaminom D.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

DA LI JE POTREBNA PRIPREMA?

Nije zahtevana posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!